דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
Skip Navigation Links ראשי חדשות ופרסומים נהלי הצעות מחיר מיגון, אבטחה וביטחון (מוא"ב)
מיגון, אבטחה וביטחון (מוא"ב)
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
11.09.2019מי שיקמה בעמש/22/2019B-401104-19-15053כל המכרזמרכזתן (10) שירותי ביטחון
20.08.2019מזרעה - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14890פרק 1צפוןצפע בטחון בעמ
19.08.2019בוקעתה - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14858פרק 1צפוןצפע בטחון בעמ
28.08.2019גני תקוה - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14837כל המכרזמרכזמוקד אמון סביון 1997 בעמ
20.08.2019אזור - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14784כל המכרזמרכזשלון שירותי אבטחה ואחזקה בעמ
27.08.2019מסעדה - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14776פרק 1צפוןשאש צפון ועמקים בעמ
28.08.2019חב עירונית לתרבות חמש בעמש/22/2019B-401104-19-14777כל המכרזמרכזפירסט עוז אחזקות בעמ
01.09.2019בית דגן - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14778כל המכרזמרכזרשת בטחון בעמ
29.08.2019מגילות - מועצה אזוריתש/22/2019B-401104-19-147691ירושלים ויושצוות 5 אבטחה בעמ
02.09.2019הוד השרון -עיריהש/22/2019B-401104-19-14752כל המכרזמרכזניב בטחון (1997) בעמ
25.08.2019גלגוליה - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14751כל המכרזמרכזתום אבטחה בעמ
26.08.2019ערערה בנגב-מועצה מקומיש/22/2019B-401104-19-14745פרק 1דרוםרחש בטחון (2016) בעמ
15.09.2019קרית אונו - עיריהמכ/1/2019B-401108-19-15071כל המכרזמרכזקרן אש (1992ג) בעמ
21.08.2019זרזיר-מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14601כל המכרזצפוןשאש צפון ועמקים בעמ
29.08.2019אבו גוש - מועצה מקומיתש/22/2019B-401104-19-14596כל המכרזירושליםגלשן שווקים מאנוש בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה,
אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור