דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
תבו"ר - תברואה
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
19.05.2019גני תקוה - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-14191 מרכזמרכזיראב שרותי נוי 1985 בעמ
01.05.2019חדרה - עיריהפא/01/2018A-409110-18-14172פינוי ברכבי דחסמרכזיראב שרותי נוי 1985 בעמ
14.05.2019רמלה - עיריהפא/01/2018A-409110-18-14141פינוי ברכבי דחסמרכזיראב שרותי נוי 1985 בעמ
19.05.2019קרית אונו - עיריהפא/01/2018A-409110-18-14137שינוע מכולותמרכזיראב שרותי נוי 1985 בעמ
19.05.2019קרית אונו - עיריהפא/01/2018A-409110-18-14136פינוי ברכבי דחסמרכזמאיה נהול תברואה ושרותים 1995 בעמ
01.05.2019בועיינה נוגדאת - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-14082פינוי ברכבי דחסצפוןעיר לאיכות הסביבה בעמ
05.05.2019בני עייש - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-14075פרק משולבמרכזמצדר בעמ
05.05.2019בני עייש - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-14076פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתמרכזמצדר בעמ
05.05.2019הר אדר - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-13981פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתמרכזמצדר בעמ
05.05.2019שפיר - מועצה אזוריתפא/01/2018A-409110-18-13957דרוםמאיה נהול תברואה ושרותים 1995 בעמ
02.05.2019בת ים - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13942שינוע מכולותמרכזיראב שרותי נוי 1985 בעמ
01.05.2019בת ים - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13941פינוי ברכבי דחסמרכזיראב שרותי נוי 1985 בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה,
אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור