דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
חדשות
מדיניות האיכותמדיניות האיכות
הודעה למחזיקי כרטיסי חניה ארציים מניירהודעה למחזיקי כרטיסי חניה ארציים מנייר
כרטיסי חנייה ארציים- RFI
פעילות החברה למשק במגזר הערביפעילות החברה למשק במגזר הערבי
חנוכת בית הצופים ברמת גןחנוכת בית הצופים ברמת גן
הודעה למחזיקי כרטיסי חניההודעה למחזיקי כרטיסי חניה
הודעה על קיומם של הליכים משפטיים ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות - מכרז פא/1/2014
הודעה על שינוי דרישות בתנאים להשתתפות במכרז לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יביליםהודעה על שינוי דרישות בתנאים להשתתפות במכרז לתכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים
מכון התקנים: כל מה שהורים צריכים לדעת על בטיחות מתקני משחקיםמכון התקנים: כל מה שהורים צריכים לדעת על בטיחות מתקני משחקים
הודעה על הוספת דרישה לתקן SA 8000 כתנאי סף
תו הפלטינה 2016תו הפלטינה 2016
שינוי דרישות בתנאים להשתתפות במכרז לתכנון אספקה והצבה של מבנים יבילים
"קול קורא" הודעה על הוספת דרישה לעמידה בתקן ת"י 9301 ותנאים נוספים במכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות של תלמידים
דחית מועד הגשה מכרז לאספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק, משטחי פעילות מים, מתקני ספורט, סקייט פארק, ריהוט רחוב וסככות- מש/11/2016
פרסום מכרזי הרשויות המקומיות בעיתונות הארצית 22.8.2016
בקשה לקבלת מידע R.F.I בנושא מערכת שליטה ובקרה על מערך פינוי הפסולת לסוגיה
קול קורא - בקשר למכרז פומבי
שלח לחבר    הדפס    חזור