דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
חדשות
מדיניות האיכותמדיניות האיכות
הודעה למחזיקי כרטיסי חניה ארציים מניירהודעה למחזיקי כרטיסי חניה ארציים מנייר
כרטיסי חנייה ארציים- RFI
פעילות החברה למשק במגזר הערביפעילות החברה למשק במגזר הערבי
הודעה למחזיקי כרטיסי חניההודעה למחזיקי כרטיסי חניה
מכון התקנים: כל מה שהורים צריכים לדעת על בטיחות מתקני משחקיםמכון התקנים: כל מה שהורים צריכים לדעת על בטיחות מתקני משחקים
הזמנה לכנס קבלניםהזמנה לכנס קבלנים
הזמנה נוספת להגשת בקשות להיכלל במאגר מפקחים
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר של משרדים לתכנון חשמל, בקרה, תקשורת, מתח נמוך
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגרי יועצים - עדכון מועדים
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר של מפקחים על עבודות חשמל ו/או תקשורת
קול קורא - מיזוג אויר 2018
עדכון הזמנה להיכלל במאגר המפקחים
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר של משרדים לתכנון קונסטרוקציה
תעודת תו הפלטינה 2018
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגר של משרדים לתכנון מערכות מיזוג אויר
הזמנה להגשת בקשות להיכלל במאגרי יועצים של החברה למשק וכלכלה של בשלטון המקומי בע"מ
הקוד האתיהקוד האתי
ועידת מוני אקספו 2019ועידת מוני אקספו 2019
קול קורא להגשת מועמדות לזכייה בפרס החדשנות לשנת 2019 של משכ"ל אשר יוענק בועידת מוני אספו לחדשנות 2020
דוח בקרה - בדיקת יישום נהלים פנימיים של משכ"ל
הזמנה להיכלל במאגר קבלנים לביצוע עבודות חיטוי וטיהור במרחב הציבורי ובמבנים ציבוריים עבור הרשויות המקומיות בישראל נגד נגד נגיף הקורונההזמנה להיכלל במאגר קבלנים לביצוע עבודות חיטוי וטיהור במרחב הציבורי ובמבנים ציבוריים עבור הרשויות המקומיות בישראל נגד נגד נגיף הקורונה
שלח לחבר    הדפס    חזור