דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
בניה ושיפוצים
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
06.10.2019יואב - מועצה אזוריתמג/6/2019A-400106-19-15241דרוםצנ הנדסה ובנין בעמ
06.10.2019יואב - מועצה אזוריתמג/6/2019A-400106-19-15240דרוםצנ הנדסה ובנין בעמ
06.10.2019יואב - מועצה אזוריתמג/6/2019A-400106-19-15234דרוםצנ הנדסה ובנין בעמ
02.10.2019גבעת זאב - מועצה מקומיתמי/14/2018A-400102-18-15143ירושליםאחים סלטי הנדסה בעמ
24.09.2019אור עקיבא - עיריהחש/18/2019A-400103-19-15050צפוןכהן חגית קבלני בנין בעמ
06.10.2019כאבול - מועצה מקומיתמק/17/2019A-400105-19-14936צפוןאחים פתחי חברה לבנייה בעמ
25.09.2019ראשון לציון - עיריהמק/17/2019A-400105-19-14826מרכזמלט מבנים בעמ
25.09.2019מודיעין עילית-עיריהמג/6/2019A-400106-19-14627ירושליםמגן עבודות הנדסה בנאיו
06.10.2019עמק יזרעאל - מועצה אזוריתמג/6/2019A-400106-19-14610צפוןשבאיטה סאבר בעמ
07.10.2019גליל עליון - מועצה אזוריתמק/011/2018A-400105-18-14392צפוןרולן בעמ
07.10.2019ערערה - מועצה מקומיתאס/28/2018A-400101-18-14354צפוןאניס קבלנות בנין ופתוח בעמ
06.10.2019טבריה - עיריהמי/14/2018A-400102-18-14255צפוןאחים סלטי הנדסה בעמ
24.09.2019ערערה בנגב-מועצה מקומימג/2/2018A-400106-18-15200דרוםצנ הנדסה ובנין בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה, אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור