דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
בניה ושיפוצים
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
11.07.2019אשקלון - עיריהמי/14/2018A-400102-18-14708דרוםאחים סלטי הנדסה בעמ
09.07.2019עכו - עיריהמי/14/2018A-400102-18-14716צפוןאחים סלטי הנדסה בעמ
09.07.2019חורה-מועצה מקומיתמג/6/2019A-400106-19-14701דרוםצנ הנדסה ובנין בעמ
11.07.2019לוד - עיריהחש/013/2018A-400103-18-14686במרכזבלאור עבודות בנייה בעמ
01.07.2019קצרין - מועצה מקומיתמי/14/2018A-400102-18-14687צפוןאחים סלטי הנדסה בעמ
01.07.2019נווה מדבר - מועצה אזוריתמי/14/2018A-400102-18-14651דרוםישרא מרין בנייה מודולרית בעמ
20.06.2019באר שבע - עיריהחש/013/2018A-400103-18-14623דרוםקרניה בניין ונדלן בעמ
01.07.2019גלגוליה - מועצה מקומיתחש/013/2018A-400103-18-14620במרכזגיל סבו בעמ
20.06.2019באר שבע - עיריהמג/6/2019A-400106-19-14622דרוםאר יוסף הנדסה בעמ
20.06.2019אשקלון - עיריהמק/011/2018A-400105-18-14621דרוםסלש עבודות הנדסיות בעמ
20.06.2019אל קסום - מועצה אזוריתמי/14/2018A-400102-18-14607דרוםישרא מרין בנייה מודולרית בעמ
20.06.2019יואב - מועצה אזוריתמי/14/2018A-400102-18-14606 דרוםדרוםישרא מרין בנייה מודולרית בעמ
20.06.2019באר שבע - עיריהמק/011/2018A-400105-18-14613דרוםריינבך הנדסה בעמ
16.06.2019שגב שלום - מועצה מקומיתמק/011/2018A-400105-18-14587דרוםשמפ בניה ופיתוח בעמ
16.06.2019שגב שלום - מועצה מקומיתמק/011/2018A-400105-18-14577דרוםשמפ בניה ופיתוח בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה, אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור