דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
בניה ושיפוצים
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
21.11.2019אשקלון - עיריהמק/17/2019A-400105-19-15432דרוםאייל ד אבן ושיש בעמ
18.11.2019רהט - עיריהמק/17/2019A-400105-19-15409דרוםנאנ פרוייקטים בעמ
18.11.2019רהט - עיריהמק/17/2019A-400105-19-15408דרוםנאנ פרוייקטים בעמ
18.11.2019רהט - עיריהמק/17/2019A-400105-19-15407דרוםנאנ פרוייקטים בעמ
18.11.2019נווה מדבר - מועצה אזוריתמג/6/2019A-400106-19-15391דרוםצנ הנדסה ובנין בעמ
27.10.2019יואב - מועצה אזוריתמק/17/2019A-400105-19-15294דרוםמלט מבנים בעמ
21.11.2019בית שמש - עיריהמג/6/2019A-400106-19-15260ירושליםמרי חבקבלנית לעבודות בעמ
18.11.2019אבו גוש - מועצה מקומיתמג/6/2019A-400106-19-15177ירושליםאלואל חברה לבנין בעמ
19.11.2019רמלה - עיריהמק/17/2019A-400105-19-15168מרכזיראמ (2009) קבלנות
03.11.2019בני שמעון - מועצה אזוראס/28/2018A-400101-18-15170דרוםסס קרן הנדסה בעמ
18.11.2019מודיעין עילית-עיריהמג/6/2019A-400106-19-15161מרכזמרי חבקבלנית לעבודות בעמ
18.11.2019הרצליה - עיריהחש/18/2019A-400103-19-15144במרכזדניב בניה ופיתוח בעמ
18.11.2019טבריה - עיריהחש/18/2019A-400103-19-15110צפוןאח חאלד לבניה בעמ
18.11.2019טבריה - עיריהחש/18/2019A-400103-19-15108צפוןאח חאלד לבניה בעמ
03.11.2019קרית מוצקין - עיריהמק/17/2019A-400105-19-15104צפוןרולן בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה, אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור