דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
בניה ושיפוצים
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
10.03.2019מרחבים - מועצה אזוריתמג/2/2018A-400106-18-14002דרוםאר יוסף הנדסה בעמ
10.03.2019מרחבים - מועצה אזוריתמק/011/2018A-400105-18-13982דרוםנאנ פרוייקטים בעמ
28.02.2019בני שמעון - מועצה אזורמק/011/2018A-400105-18-13966דרוםנאנ פרוייקטים בעמ
26.02.2019אשקלון - עיריהמג/2/2018A-400106-18-13934דרוםפיליפ חורי הנדסה ובנין בעמ
21.02.2019ערד - עיריהמג/2/2018A-400106-18-13931דרוםאסום חבקבלנית לבנין בעמ
20.02.2019מיתר - מועצה מקומיתחש/013/2018A-400103-18-13916דרוםמתכת באר שבע עדין בעמ
18.03.2019בית שמש - עיריהחש/013/2018A-400103-18-13913 ירושליםשלומי עוז בניה והשקעות
12.03.2019רמלה - עיריהמי/14/2018A-400102-18-14005אחים סלטי הנדסה בעמ
27.02.2019רמת גן - עיריהחש/013/2018A-400103-18-13853מרכזגיל סבו בעמ
05.03.2019אל קסום - מועצה אזוריתמג/2/2018A-400106-18-13815דרוםעמירם סיון בעמ
12.03.2019עפולה - עיריהמק/011/2018A-400105-18-13799צפוןמע קבלנים בבניה בעמ
10.03.2019עפולה - עיריהמק/011/2018A-400105-18-13781צפוןמע קבלנים בבניה בעמ
10.03.2019עפולה - עיריהמק/011/2018A-400105-18-13778צפוןמע קבלנים בבניה בעמ
10.03.2019עפולה - עיריהמק/011/2018A-400105-18-13777צפוןמע קבלנים בבניה בעמ
12.03.2019עפולה - עיריהמק/011/2018A-400105-18-13783צפוןעלמי נאטור חשמל בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה, אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור