דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
בניה ושיפוצים
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
27.05.2020נתניה - עיריהמי/32/2019A-400102-19-16378אחים סלטי הנדסה בעמ
24.05.2020ערערה בנגב-מועצה מקומיאס/24/2019A-400101-19-16326דרוםעמירם סיון בעמ
24.05.2020ערערה בנגב-מועצה מקומיאס/24/2019A-400101-19-16327דרוםעמירם סיון בעמ
06.05.2020אשקלון - עיריהמק/17/2019A-400105-19-16222דרוםשמפ בניה ופיתוח בעמ
06.05.2020אשקלון - עיריהמק/17/2019A-400105-19-16221דרוםשמפ בניה ופיתוח בעמ
05.05.2020נווה מדבר - מועצה אזוריתמק/17/2019A-400105-19-16211דרוםאר יוסף הנדסה בעמ
04.05.2020קרית גת - עיריהמק/17/2019A-400105-19-16206 דרוםדרוםאייל ד אבן ושיש בעמ
03.05.2020טירת הכרמל - עיריהמק/17/2019A-400105-19-16114צפוןרולן בעמ
20.05.2020רעננה - עיריהחש/18/2019A-400103-19-16068אמרכזשאי יזמות והשקעות בעמ
06.05.2020הוד השרון -עיריהאס/24/2019A-400101-19-16074מרכזרולן בעמ
10.05.2020הוד השרון -עיריהאס/24/2019A-400101-19-16073מרכזאקרשטיין תעשיות בעמ
17.05.2020הרצליה - עיריהחש/18/2019A-400103-19-15914במרכזבן שיטרית אלי בעמ
13.05.2020עמק יזרעאל - מועצה אזוריתמק/17/2019A-400105-19-15905צפוןשדיד הנדסה בעמ
27.05.2020אשקלון - עיריהמג/6/2019A-400106-19-16371דרוםעמירם סיון בעמ
04.05.2020רמלה - עיריהחש/18/2019A-400103-19-15710אמרכזבן שיטרית אלי בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה, אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור