דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
תבו"ר - תברואה
 תאריך פרסוםרשות מזמינהמס' מכרזמס' נוהלפרק במכרזמחוזזוכה 
14.03.2019דלית אל כרמל - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-13926פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתצפוןרגא שרותים ונקיון בעמ
14.03.2019דלית אל כרמל - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-13925פינוי ברכבי דחסצפוןעיר לאיכות הסביבה בעמ
19.03.2019תמרה - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13898פינוי ברכבי דחסצפוןעיר לאיכות הסביבה בעמ
25.02.2019נצרת עלית - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13821פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתצפוןמצדר בעמ
03.03.2019קרית אונו - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13795פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתמרכזיוסף מוריס
26.02.2019עילוט - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-13731פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתצפוןמצדר בעמ
25.02.2019עילוט - מועצה מקומיתפא/01/2018A-409110-18-13730פינוי ברכבי דחסצפוןעיר לאיכות הסביבה בעמ
05.03.2019נשר - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13728פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתצפוןנאות דורית בעמ
14.03.2019סכנין - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13663פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתצפוןאורוז שרותים בעמ
14.03.2019סכנין - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13662פינוי ברכבי דחסצפוןהחברה הצפונית לפינוי אשפה פרץ חיים
03.03.2019אריאל - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13481פינוי ברכבי דחסמרכזנאות דורית בעמ
03.03.2019אריאל - עיריהפא/01/2018A-409110-18-13482פינוי ערמות גזם ופסולת גושיתמרכזנאות דורית בעמ

תוצאות הליכי בקשת הצעות המחיר המפורטות לעיל, הינן בהתאם למידע אשר נמסר לחברה מאת הרשויות המקומיות המזמינות.
למען הסר ספק יובהר כי עד וככל שלא נחתם חוזה התקשרות בין הזוכה לבין הרשות המזמינה,
אין לראות במידע זה כמחייב את
הרשות המזמינה ו/או את החברה למשק וכלכלה לכל דבר ועניין.
למידע נוסף ו/או לעיון במסמכי הליכי בקשת הצעות המחיר ניתן לפנות למשרדי התחום הרלוונטי בחברה למשק וכלכלה.

שלח לחבר    הדפס    חזור