דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
עדכון תחזית מחירים
 

נושא

2010 בפועל

2011 חזוי

אינפלציה שנתית

2.7

3.8

ריבית בנק ישראל (סוף שנה)

2.00

3.50 (3.75 ב- 1/12)

שע"ח ₪/דולר, סוף שנה

3.604

3.51

שע"ח ₪/יורו

4.805

4.74

תשואות בשחר ל- 10 שנים

4.7

5.3

 

הדגשים: עוד מדד מפתיע כלפי מעלה והמשך עלייה במחירי הדיור יביאו להעלאת ריבית בשבוע הבא 

 • מדד חודש ינואר עלה ב- 0.2%, לעומת התחזית שלנו של ירידה של 0.1%, ומעל הציפיות בשוק. בדומה למדד דצמבר, מחירי הדיור במדד (מחירי שכירות בחוזים מתחדשים) הפתיעו כלפי מעלה ועלו ב- 0.4% למרות הירידה העונתיות הצפויה בחודשי החורף (הנחנו ירידה של 0.3%).
 • סעיף נוסף אשר הפתיע: שירותי טלפון ואינטרנט. אשר ירד ב- 0.6% בלבד למרות הירידה החדה בדמי הקישוריות. למעשה, מנובמבר עד ינואר סעיף זה עלה ב- 4.1% (כאשר שירותי אינטרנט נשאר יציב, כלומר שירותי טלפון עלה ביותר), סימן מובהק לענף ריכוזי.
 • גם מחירי הדירות בבעלות בעת רכישה (לפי נתוני מס שבח) לא נרגעו כלל ועלו ב- 1.3% בסקר האחרון לאחר עלייה של 1.4% בדצמבר ו- 2.6% בנובמבר. עלייה חדה במדד זה מעידה על המשך התפתחות הבועה וצפויה להדאיג במיוחד את בנק ישראל.
 • אינפלציית הליבה (המדד ללא מחירי מזון ואנרגיה) עלה ל- 3.2% ב- 12 החודשים האחרונים, לעומת 2.7% לפני חודש. גם מדד מחירי התפוקה בתעשייה (ללא דלקים) עלה ב- 0.9% בינואר וב- 4.0% ב- 12 החודשים האחרונים. מדד תשומות הבנייה עלה ב- 0.6% וב- 4.2% ב- 12 החודשים האחרונים.
 • כעת נדמה שההסתברות להעלאת ריבית ב- 21.2 גבוהה, זאת למרות העלאת הריבית לפני חודש. הסיבות ברורות: סביבת אינפלציה גבוהה, ציפיות לאינפלציה עולות (ויעלו עוד לאחר המדד הגבוה), שוק הדיור לא מתמתן, הנתונים הריאלים בישראל חיוביים והרקע הגלובלי יציב יותר ומשתפר. כעת מדיניות מוניטארית של שמירה על רמת ריבית אשר כה רחוקה משווי משקל בשל החשש מייסוף בשקל, נראית מאד בעייתית ולא אמינה. כבר לאחר פרסום נתוני סחר חוץ חיוביים במיוחד ב- 10.2 שינינו את הערכת הריבית לסוף החודש להעלאה ל-2.50%, וכעת הערכה זאת נראית יותר סבירה.
 • נדמה שקצב צמיחת המשק התחזק בחודשים האחרונים, זאת לאחר תקופה של קצב צמיחה מתון יותר ברבעון השלישי, בפרט ביצוא ובייצור התעשייתי. למעשה קצב הגידול של הצריכה הפרטית נותר מהיר יחסית (ויציב) בכל שנת 2010. כרגע, עם ההתאוששות ביצוא (קצב גידול שנתי של 16.8% בחודשים נובמבר-ינואר) מדובר בקצב צמיחה מהיר במיוחד. העלייה המהירה במדד המשולב של בנק ישראל (0.7% בדצמבר, וכנראה שיעור דומה בינואר) מעידה על כך.
 • חשוב יותר לנתח את האינדיקטורים המובילים כדי להעריך את הצמיחה הצפויה בחודשים הקרובים. הגידול המהיר ביבוא חומרי הגלם ובמכוניות וציוד מהווה סימן לתוכניות התרחבת בפעילות של הסקטור העסקי. לפי סקר ציפיות של התאחדות התעשיינים ומדד מנהלי הרכש, התעשיינים מדווחים על גידול נטו בהזמנות, גם לשוק המקומי וגם ליצוא, אם כי בקצר מעט מתון יותר לעומת החודשים הקודמים. מדד ה- tech pulse index בארה"ב (מדד המשולב לגבי ענפי הטכנולוגיה: הזמנות, תפוקה תעסוקה ועוד) מעט נחלש בחודשים האחרונים והתייצב על רמה גבוהה.
 • השיפור ביצוא נשען על רקע גלובלי יציב יותר והתרחבות מהירה בפעילות הכלכלית, בפרט במדינות המתפתחות, אך גם בארה"ב וחלק מאירופה. יתכן שהחורף הקשה במיוחד מטה את הנתונים כלפי מטה (עלייה של 0.3% בלבד בינואר במסחר הקמעונאי בארה"ב), אך בכל אופן מדובר בכיוון כללי חיובי אשר תומך ביצוא הישראלי.
 • למעשה, הדאגה הרווחת הינה לחצי אינפלציה בעולם, בפרט במדינות המתפתחות (אך גם באנגליה וגם באירופה), אמנם לא מדובר בגורמי ביקוש אלא גורמי היצע (מחירי סחורות)). קיימת דאגה שמדיניות מוניטארית מרסנת במדינות המתפתחות (סין בפרט) תאט את קצב הצמיחה גלובלית.
 • השלכות על ישראל: נדמה שבשנת 2011 ישראל תצמח בקצב מהיר יחסית. ישראל נהנית מגידול מהיר בצריכה הפרטית כתוצאה משיפור בתעסוקה, עלייה חדה בעושר הכללי של הציבור (נכסים פיננסיים ונדל"ן), עליית שכר ריאלית חזויה של כ- 2.5% גם בשנת 2011 וגם ב- 2012 (עדכון שכר מינימום, שכר ציבורי, לחץ מסקטורים שונים כגון הרופאים) וכמובן ריבית מאד נמוכה. בנוסף, מסתמנת התרחבות בהשקעות, בפרט בבנייה למגורים אך גם אחרות. גם היצוא נראה על תוואי חיובי אם כי בשיעור מתון יותר השנה של כ- 4.1% (השפעה מסוימת של השחיקה ברווחיות היצוא, ועלייה מתונה יותר בסחר העולמי). בכלל, התחזקות השקל מביאה להעדפה ליבוא על הייצור המקומי ובכך מקטינה את הצמיחה. כעת תחזית הצמיחה שלנו עומדת על 3.6% אך יתכן עדכון כלפי מעלה.
 • השלכות נוספות: צמיחה בישראל מוטת צריכה פרטית, שיעור אבטלה קרובה לתעסוקה מלאה (שימו לב לעלייה החדה במשרות הפנויות בינואר, גרף בהמשך), צמצום בפער התוצר מדיניות מוניטארית עדיין מאד מרחיבה בשנת 2011 (גם לפי תחזית הריבית שלנו) יתרמו לעלייה באינפלציה. לכן, אנו חוזים אינפלציה של 3.8% בשנת 2011 בהנחה שמחירי הסחורות בעולם ימשיכו לעלות (בכ- 5% במשך השנה), מחירי הדיור יעלו ב- 7%, והשקל יתחזק מעט.  
 • מיתנו את תחזית הייסוף בשקל בשל הנחישות שמפגינים גם בנק ישראל וגם משרד האוצר במאמץ להאט את המגמה. סביר לצפות למהלכים נוספים כגון מיסוי של ממש על תנועות לטווח קצר על ידי זרים. עדיין, גורמי המאקרו יתמכו בהתחזקות השקל: עודף בחשבון השוטף, והמשך הרחבה בפערי הריביות מול מדינות המערב.
 • אנחנו פחות מודאגים מהגירעון התקציבי בשנת 2011 והקטנו את הגירעון החזוי מ- 3.7% תוצר ל- 3.5%, זאת לאור הצמיחה המהירה במשק והעודף התקציבי הגדול בחודש ינואר (אומנם מדובר בחודש אחד). צעדי הממשלה בהורדת המסים על דלקים ומעט על תחבורה אינם משמעותיים, גם אם יבוצע קיצוץ מאד חלקי בהוצאות הממשלה. לכן, אין ציפייה לשינוי משמעותי בהיקף הנפקות הממשלה בשנת 2011 ועדיין צפוי עודף פדיון בשוק האג"ח של כ- 5.5 מיליארד ₪ (לעומת 10.3 מיליארד ₪ בשנת 2010). ראה עמוד 14 בנספחים.
 • על רקע החשש לעלייה באינפלציה ותגובה איטית על ידי בנק ישראל, קשה להתלהב מהאג"חים הארוכות, בנוסף, נדמה שמגמת עליית התשואות בארה"ב תימשך. בעבר חשבנו שפרמיית הסיכון של ישראל צפויה לרדת מ- 1.4% לכיוון 1.0%, אך אירועי מצרים ממחישים את הסיכון הגיאו פוליטי. בהנחה שהתשואות ל- 10 שנים בארה"ב יעלו ל- 4.0% במחצית השנייה של השנה, אזי גם התשואות בשחר ל- 10 שנים (0120) יעלו ל- 5.3%-5.4% (ראה טבלה מצורפת). אפיקים צמודים ארוכים עדיפים בשל ההפתעות באינפלציה (אשר יימשכו). השתטחות העקום יימשך.
שלח לחבר    הדפס    חזור