דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית

הודעה בדבר פרסום טבלת מכרזי הרשויות המקומיות בעיתונות הארצית בתאריך 22.5.2014

להרחבה

הודעה על קיומם של הליכים משפטיים ודחיית המועד האחרון להגשת הצעות - מכרז פא/1/2014

להרחבה
פרסומים סביבה וקיימות תוצאות נהלי הצעות מחיר שידור ועדות מכרזים