דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
מכרז מב/18/2018
 
מספר מכרז : מכרז מב/18/2018 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 23/05/2018 
סטאטוס :
איש קשר : יובל בודניצקי 03-6235208 
פגישת הבהרות :
יון ראשון 6/5/18 בשעה 15:00 במשרדי החברה, בקומה 9.
עלות הרכישה :
3,000 ₪ שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, מיום 29/4/18 בין השעות 09:00-16:00
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה תפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.
שלח לחבר    הדפס    חזור