דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
אספקת מרכבי דחס
 
מספר מכרז : מד/32/2017 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 08/01/2018 
סטאטוס :
איש קשר : חני כהן 03-6235235 
פגישת הבהרות :
תתקיים ביום ראשון 10.12.2017 בשעה 14:00 במשרדי החברה, קומה 8.
המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות.
עלות הרכישה :
3,000 ₪ שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, מיום שני, 4.12.2017 בין השעות 09:00- 16:00
תנאי סף :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה תפצל את הזכייה במכרז בין מספר משתתפים.
שלח לחבר    הדפס    חזור