דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
תכנון ובניית אולמות ספורט וקירויים למגרשי ספורט מכרז מספר אס/36/2017
 
מספר מכרז : אס/36/2017 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 30/10/2017 
סטאטוס :
איש קשר : איל שורצמן 03-6235285 
פגישת הבהרות :
17.10.17 בשעה 14:00 במשרדי החברה, "מגדל התיכון", רח' הארבעה 19, קומה 9, תל אביב.
המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בפגישת ההבהרות.
עלות הרכישה :
ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 1.10.17
עלות הרכישה : 5,000 ₪ שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.
התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז יכול להיעשות באתר האינטרנט של החברה .
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 11, החל מיום 1.10.17 בין השעות 09:00-16:00
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכייה במכרז בין מספר משתתפים.
שלח לחבר    הדפס    חזור