דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
דחיית המועד האחרון להגשת הצעות ועדכון מסמכי מכרז- אספקת מרכבי דחס מד/37/2017
 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן-"החברה") מודיעה בזאת על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ועל עדכון מסמכי המכרז, כמפורט להלן: 1. המועד האחרון להגשת הצעות נדחה באופן שבו יש להגיש את ההצעות, באופן המפורט בחוברת המכרז, מיום ראשון 21.1.2018 ועד יום שני 22.1.18 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 6, תל-אביב. 2.החברה ערכה שינוי בתנאי הסף של המכרז בנוגע לרישיונות לייצור מוצרי תעבורה ו/או לסחר במוצרי תעבורה, עפ"י צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מוצרי תעבורה והסחר בהם) התשמ"ג -1983 או צו בדבר ייצור מוצרי תעבורה וסחר בהם (יו"ש 1149) התשמ"ו.
מספר מכרז : מד/32/2017 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 22/01/2018 
סטאטוס :
איש קשר : חני כהן 03-6235235 
עיון במכרז :
ניתן לעיין בשינויים שנערכו ובמסמכי המכרז המעודכנים במשרדי החברה, בקומה 6 בין השעות 09:00-16:00 לאחר תיאום טלפוני במספר 03-6235235
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה רשאית לפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.
שלח לחבר    הדפס    חזור