דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
ביטוח אחריות נושאי משרה
סוכנות הביטוח, מפעילה מאז 1992 תכנית ייחודית לביטוח אחריות נושאי משרה של תאגידי השלטון המקומי  לסוגיהם.

ייחודה של תכנית זו, בכך שהיא מכסה את החשיפה המיוחדת של נושאי המשרה עפ"י הדינים הרלוונטיים, בהתאם לצרכים ולמעמדו המשפטי של המבוטח.

ביטוח אחריות נושאי משרה, נועד לפצות או לשפות את המבוטח בגין הפסד או נזק ו/או כספים בגין תביעה ו/או הליך עונשי ו/או הליכי חקירה שננקטו כנגד המבוטח בקשר עם פעילותו בגוף המבוטח ו/או מטעמו שעילתם היא מעשה שלא כדין מצד המבוטח שהתרחש לאחר המועד הרטרואקטיבי, בהתאם לתנאי הפוליסה.

תחום מכרז :
סטאטוס :

 רכיב אנשי קשר - חדש

אנשי קשר
סקרבצקי סולית, סוכנת ביטוח כללי. מנהלת תיקי ביטוח אלמנטרי
טל': 03-6235213
דוא'ל: sulits@mashcal.co.il
אטל חן אילנית, סוכנת ביטוח כללי. מנהלת תיקי תביעות וביטוח אלמנטרי
טל': 03-6235248
דוא'ל: ilanita@mashcal.co.il
טוען...
שלח לחבר    הדפס    חזור