דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
הקמת תחנות שאיבה, מתקנים למים וביוב ושיקום בריכות אגירה למים
המכרז נותן מענה להקמת פרויקטים מורכבים בתחום ההנדסה האזרחית והאלקטרו-מכנית. המכרז מורכב מאד בהיבט ההנדסי של כל מתקן שאיבה מתוכנן.

העדר סטנדרטיזציה לנושאי תכנון מביאה מכרז זה לשמש כנקודת ייחוס למתכננים בכל הקשור לתכנון מתקני שאיבה ומחייבת באותה מידה את החברה למשק וכלכלה להתעדכן בו-זמנית בכל החידושים הטכנולוגיים הקיימים בשוק.

הקבלנים הזכיינים במכרז הינם קבלנים בעלי ניסיון ומוניטין מוכח בתחום שעמדו בתנאי הסף של החברה למשק וכלכלה.

המחירים מבוססים על מחירון החברה למשק וכלכלה המתעדכן מידי שנה בהתאם לדרישות השוק והגוף המתקצב.

הפרויקטים במסגרת מכרז זה מתוקצבים כמעט במלואם ע"י גורם אחד - המנהל לתשתיות ביוב במשרד התשתיות.

המכרז מותאם לעבודה באמצעות תאגידי המים והביוב.

בנוסף למעטפת השירותים הניתנת ע"י החברה למשק וכלכלה, ניתן לקבל במסגרת מכרז זה גם שירותי ניהול תאום התכנון ועזרה בועדות המקדימות לאישור הפרויקט במילת"ב.

המכרז משמש גם כפלטפורמה לפרויקטים מורכבים בהנדסה אזרחית כגון הרחבה ושדרוג של מט"שים.

עצם קיומם של המכרזים והפעלתם מהווים שמירה על איכות הסביבה בהיבט של מניעת זרימת השפכים לטבע.

תחום מכרז :
סטאטוס :

 רכיב אנשי קשר - חדש

אנשי קשר
איתן תמיר, מנהל פרויקטים
טל': 03-6235496 / 04-9990643
דוא'ל: tamire@mashcal.co.il
דואניס-סידל שירה, מנהלת מחלקה
טל': 03-6235431
דוא'ל: shirad@mashcal.co.il
טוען...
שלח לחבר    הדפס    חזור