דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
אספקת ריהוט וציוד
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ מזמינה בזה הצעות מחירים לאספקת ריהוט וציוד אורקולי, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' רה/1/2011, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום א' 24.7.2011 ועד ליום ב' 25.7.2011 עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, ברחוב הארבעה 19, קומה 6, תל אביב.
מספר מכרז : רה/1/2011 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 25/07/2011 
סטאטוס :
איש קשר : קרן מיכאלי-נינו, טל': 03-6235403 
פגישת הבהרות :
פגישה לצרכי הבהרות תתקיים ביום ד' 13.7.2011 בשעה 16:30, במשרדי החברה, "מגדל התיכון", רח' הארבעה 19, קומה 6, תל אביב.

המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות.
עלות הרכישה :
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות, תמורת תשלום סך של 3,000 ש"ח, שלא יוחזרו, לכל מעטפת מכרז.
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, מיום 10.7.2011 בין השעות 09:00-16:00.
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

החברה תפצל את הזכיה בין מספר משתתפים.
שלח לחבר    הדפס    חזור