דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
אספקה והתקנה של מזגנים במוסדות חינוך ובמבני ציבור
 
מספר מכרז : מא/10/2017 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 15/05/2017 
סטאטוס :
איש קשר : מעין חן 03-6235282 
פגישת הבהרות :
יום א' 23.4.17 בשעה 13:00 במשרדי החברה
עלות הרכישה :
3,000 ₪ שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם במשרדי החברה, בקומה 6 , החל מיום שלישי 18.4.17 בין השעות 09:00-16:00
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
החברה תפצל את הזכייה בין מספר משתתפים כמפורט במסמכי המכרז.
המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות.
שלח לחבר    הדפס    חזור