דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
דחייה מכרז איסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה פא/1/2018
 
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן "החברה") מודיעה בזאת כי המועד האחרון להגשת הצעות נדחה. על המועד החדש להגשת הצעות - תימסר הודעה נפרדת.
מספר מכרז : הודעה על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות-פא/1/2018 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 15/02/2018 
סטאטוס :
איש קשר : חני כהן 03-6235235 
שלח לחבר    הדפס    חזור