דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות
 
מספר מכרז : פת/25/2018 
תחום מכרז :
מועד הגשה : 31/07/2018 
סטאטוס :
איש קשר : יובל בודניצקי 03-6235208 
פגישת הבהרות :
יום שני 16.7.18 בשעה 15:00, במשרדי החברה, קומה 9.
המשתתפים במכרז מוזמנים להשתתף בישיבת ההבהרות.
עלות הרכישה :
5,000 ש"ח שלא יוחזרו לכל מעטפת מכרז.
עיון במכרז :
ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, מיום 3.7.18 בין השעות 09:00-16:00
הערות :
החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותך או כל הצעה שהיא.
החברה תפצל את הזכייה בין מספר משתתפים.
שלח לחבר    הדפס    חזור