דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
תוצאות חיפוש מכרזים
חיפוש מכרזים
תחום :
מכרז :
תוצאות חיפוש מכרזים בתחום: , מסוג:
סוכנות הביטוח, מפעילה משנת 1997 תכנית לביטוח לפי חוק הספורט. התכנית הינה על בסיס דרישות הביטוח עפ"י חוק הספורט, התשמ"ח-1988 ותקנות הספורט (ביטוח) תשנ"ה-1994.
תכנית ביטוח ייעודית לחברי דירקטוריון המכסה מקרי מוות ונכות עקב תאונה אישית לדירקטורים אשר מכהנים בחברות עירוניות בשלטון המקומי.
סוכנות הביטוח, מפעילה מאז 1992 תכנית ייחודית לביטוח אחריות נושאי משרה של תאגידי השלטון המקומי לסוגיהם.
תכנית ביטוח עבודות קבלניות של קבלנים המבצעים עבודות בינוי ותשתיות עבור הרשויות המקומיות באמצעות מכרזי החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ.
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992) בע"מ משווקת מאז שנת 1995 תכנית ביטוח ייחודית לחבות מקצועית, אשר הותאמה במיוחד לרשויות המקומיות ולצורכי הביטוח של מחלקת מהנדס הרשות המקומית והועדה המקומית לתכנון ובניה.
פוליסת "מטריה" קולקטיבית לכלל הרשויות המבוטחות באמצעות סוכנות הביטוח לביטוח צד ג' וחבות מעבידים "שכבות על".
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992) בע"מ, מפעילה מאז שנת 2001 תוכנית ייחודית לביטוח בריאות לעובדי השלטון המקומי ובני משפחותיהם.
החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992) בע"מ, פיתחה עבור גופי השלטון המקומי תכנית ייחודית לביטוח נאמנות עובדים.
ביטוח חיים קבוצתי למצילים, אשר נערך בהתאם להסכם קיבוצי עם הרשויות המקומיות. במסגרת הביטוח מבוטחים מצילי הים של הרשויות המקומיות.
שלח לחבר    הדפס    חזור