דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

תאריך פרסום שם העירייה שם המכרז מספר מכרז שם הפרויקט סטטוס התקשרות
28.1.2018 כפר קרע- מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים פיתוח ותשתיות פת/30/2017 פיתוח מגרש שחב"ק טרם נחתם
29.1.2018 מסעדה- מועצה מקומית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
28.1.2018 לוד-עירייה אספקת ריהוט ציוד רה/11/2017 אספקה של פריטי ריהוט טרם נחתם
28.1.2018 תל מונד - מועצה מקומית חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור חש/1/2017 שירותי ניהול ופיקוח טרם נחתם
24.1.2018 רמת גן - עירייה מרכבי דחס מד/24/2015 אספקת מרכבי דחס טרם נחתם
28.1.2018 לוד- עירייה שירותי ניקיון מוסדות חינוך וציבור שנ/23/2017 עבודות לנקיון מוסדות חינוך וציבור טרם נחתם
30.1.2018 נחף- מועצה מקומית תכנון בניית מוסדות חינוך וציבור מג/3/2017 בנין רב תכליתי טרם נחתם
25.1.2018 יפיע- מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 אולם ספורט בשכונת אל לקלום טרם נחתם
29.1.2018 כוכב יאיר צור יגאל- מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 הקמת כיכר בכניסה לישוב טרם נחתם
30.1.2018 אזור - מועצה מקומית איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פא/19/2016 שירותי איסוף ופינוי אשפה גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה טרם נחתם
25.1.2018 ערבה תיכונה - מועצה מקומית גידור שערים ומרכיבי בטחון מב/27/2017 שיקום גדר בטחון בעין יהב טרם נחתם
25.1.2018 תל מונד מועצה מקומית חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור חש/1/2017 עבודות אחזקה ושיפוצים טרם נחתם
22.1.2018 שומרון - מועצה איזורית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גנ"י דו כיתתי בישוב סלעית טרם נחתם
29.1.2018 שפיר - מועצה מקומית מכרז לאספקת מיכלי איסוף אשפה שקועי/ טמוני קרקע שק/7/2017 מכלי איסוף אשפה שקועי/ טמוני קרקע טרם נחתם
28.1.2018 עילוט - מועצה מקומית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 בניית 2 יחידות גנים בשכונה דרומית טרם נחתם
30.1.2018 יהוד מונוסון - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
30.1.2018 גלבוע- מועצה מקומית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
31.1.2018 יסוד המעלה- מועצה מקומית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
22.1.2018 שגב שלום- מועצה מקומית תכנון, אספקה והובלה של מבנים יבילים מי/18/2017 שני מבני שירותים שלושה תאים טרם נחתם
31.1.2018 כפר תבור- מועצה מקומית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
01.2.2018 נצרת עילית - עירייה אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
01.2.2018 חוף הכרמל- מועצה אזורית איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פא/19/2016 אספקת שירותי איסוף ופינוי אשפה טרם נחתם
22.1.2018 שגב שלום - מועצה מקומית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
31.1.2018 דרום השרון - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
25.1.2018 חבל אילות- מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
24.1.2018 חוף השרון- מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
25.1.2018 מזכרת בתיה - מועצה מקומית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
30.1.2018 נצרת עילית - עירייה אספקה והתקנה של מזגנים מ/15/2017 אספקה והתקנה של מזגנים טרם נחתם
22.1.2018 שגב שלום - מועצה מקומית חידוש, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני ציבור חש/1/2017 חידוש מבנים מרכז השכלה חינוך וציבור טרם נחתם
22.1.2018 שגב שלום - מועצה מקומית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גנ"י דו כיתתי מג' 911 שכונה 8 טרם נחתם
22.1.2018 שגב שלום - מועצה מקומית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גנ"י תלת כיתתי שכ' ג טרם נחתם
22.1.2018 שגב שלום - מועצה מקומית תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מק/2/2017 מבנה רווחה שכ' ג' טרם נחתם
31.1.2018 בית שמש- עירייה אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
01.2.2018 שגב שלום – מועצה מקומית אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
24.1.2018 אילת - עירייה אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
01.2.2018 קריית ביאליק - עירייה אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה, התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
28.1.2018 ועד מקומי צור נתן ומנהלת הכביש ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 שדרוג כביש טבעת צור נתן טרם נחתם
21.1.2018 נווה מדבר - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
01.2.2018 מרחבים - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
30.1.2018 גזר - מועצה אזורית מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/17/2017 מתן שירותי היסעים טרם נחתם
1.2.2018 רמלה - עירייה חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור חש/1/2017 קירוי מועדון פארק עופר טרם נחתם
05.2.2018 כוכב יאיר צור יגאל – מועצה מקומית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
04.2.2018 מבשרת ציון– מועצה מקומית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
01.2.2018 ג'וליס– מועצה מקומית מחשוב מח/12/2017 שירותי מחשוב טרם נחתם
05.2.2018 ג'סר אל זרקא - מועצה מקומית עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות את/20/2017 עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות טרם נחתם
01.2.2018 שעב- מועצה מקומית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גנ"י דו כיתתי מזרעית טרם נחתם
04.2.2018 יבניאל- מועצה מקומית תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מג/2/2017 שני בי"ס, בית פייגא לבנות ות"ת ילדי חן טרם נחתם
01.2.2018 גדרה- מועצה מקומית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור מג/2/2017 בי"ס קשת שלב ג' טרם נחתם
04.2.2018 זכרון יעקב- מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 פיתוח חניון ניל"י -הקונגרס הציוני טרם נחתם
01.2.2018 מטה יהודה- מועצה אזורית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 רח' הוואדי, רח' הדקלים ובניית כיכר במסגד עין נקובא טרם נחתם
31.1.2018 שגב שלום – מועצה מקומית אספקת ציוד וריהוט רה/11/2017 אספקה של פריטי ריהוט וציוד טרם נחתם
05.2.2018 משהד– מועצה מקומית איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פא/19/2016 שירותי איסוף ופינוי אשפה גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה טרם נחתם
04.2.2018 קריית טבעון– מועצה מקומית מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/17/2017 שירותי היסעים טרם נחתם
01.2.2018 כפר סבא - עירייה אספקת ריהוט וציוד רה/11/2017 אספקה של פריטי ריהוט וציוד טרם נחתם
25.1.2018 יפיע - מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים פיתוח ותשתיות פת/30/2017 קיר תומך ע"י בי"ס אלשמאלי טרם נחתם
01.2.2018 מטה יהודה - מועצה אזורית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גני ילדים דגם מלט ובי"ס טרם נחתם
06.2.2018 חריש- מועצה מקומית איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פא/19/2016 שירותי איסוף ופינוי אשפה גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה טרם נחתם
06.2.2018 דלית אל כרמל - מועצה מקומית איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה פא/19/2016 שירותי איסוף ופינוי אשפה גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה טרם נחתם
04.2.2018 כפר סבא - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
22.1.2018 מטה יהודה - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
05.2.2018 בני ברק - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
01.2.2018 גדרות - מועצה איזורית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
05.2.2018 ערערה - מועצה מקומית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
01.2.2018 קרית אתא - עירייה מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/17/2017 הסעות תלמידים טרם נחתם
01.2.2018 באר יעקב - מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 מטלה 1.14 רחובות איילה דיזנגוף טרם נחתם
07.2.2018 יהוד מונוסון - עירייה אספקת ריהוט וציוד רה/11/2017 אספקת ריהוט וציוד טרם נחתם
07.2.2018 ריינה - מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 אספקת ריהוט וציוד טרם נחתם
07.2.2018 מגדל העמק - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
06.2.2018 ערד- עירייה ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 עבודות כבישים פיתוח תשתיות טרם נחתם
07.2.2018 מגדל העמק- עירייה אחזקה והתקנה של מתקני חשמל אמ/14/2017 עבודות אחזקה והתקנה של מתקני חשמל טרם נחתם
06.2.2018 גני תקווה - מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים פיתוח ותשתיות פת/30/2017 עבודות פיתוח דרך המשי צפון טרם נחתם
07.2.2018 גני תקווה - מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים פיתוח ותשתיות פת/30/2017 עבודות פיתוח מעבר הצופים טרם נחתם
03.2.2018 זכרון יעקב- מועצה מקומית פיתוח נופי ואחזקת גנים גנ/28/2017 פיתוח נופי ואחזקת גנים טרם נחתם
08.2.2018 בני עייש-מועצה מקומית אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
06.2.2018 מבואות החרמון- מועצה אזורית מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/17/2017 מכרז למתן שירותי הסעים ושירותי הסעות תלמידים טרם נחתם
07.2.2018 בסמ"ה- מועצה מקומית שרותי איסוף ופינוי פסולת מוצקה פא/19/2016 שרותי איסוף ופינוי אשפה, גזם, פסולת אריזות ופסולת מוצקה טרם נחתם
06.2.2018 מועצה מקומית דליית אל כרמל אספקת ציוד וריהוט רה/11/2017 אספקה של פריטי ריהוט וציוד טרם נחתם
07.2.2018 מועצה מקומית עין מאהל אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
11.2.2018 לב השרון - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
28.1.2018 חולון - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
11.2.2018 תמר - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
30.1.2018 גן יבנה - מועצה מקומית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
11.2.2018 רמת גן- עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
11.2.2018 גבעתיים- עירייה פיתוח נופי ואחזקת גנים גנ/28/2017 עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים טרם נחתם
08.2.2018 נתיבות- עירייה אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק מש/33/2017 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק טרם נחתם
06.2.2018 רעננה- עירייה תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גנ"י במגרש 3009 נווה זמר טרם נחתם
11.2.2018 טבריה- עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
08.2.2018 חיפה- עירייה אספקת ריהוט וציוד רה/11/2017 אספקת של פריטי ריהוט וציוד טרם נחתם
07.2.2018 יהוד מונוסון -עירייה תכנון ובניית אולמות ספורט וקירוי מגרשי ספורט אס/36/2017 אולם ספורט טרם נחתם
05.2.2018 רעננה-עירייה תכנון אספקה והצבה של מבנים יבלים מי/1/2017 שירותי מבנים יבלים טרם נחתם
08.2.2018 חיפה-עירייה אספקה והתקנה של מזגנים מ/15/2017 אספקה והתקנה של מזגנים טרם נחתם
12.2.2018 כוכב יאיר-צור יגאל- מועצה מקומית אספקה והתקנה של מזגנים מ/15/2017 אספקה והתקנה של מזגנים טרם נחתם
14.2.2018 יאנוח ג'ת- מועצה מקומית עבודות הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות את/20/2017 הקמה, אחזקה ושיקום תשתיות טרם נחתם
12.2.2018 טירת הכרמל- עירייה פיתוח נופי ואחזקת גנים גנ/28/2017 עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים טרם נחתם
01.2.2018 קריית אונו- עירייה חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור חש/1/2017 בניית כיתות לימוד ובי"ס ורשה מסדרון טרם נחתם
01.2.2018 קריית אונו- עירייה חידוש, שיפוץ, תוספות בנייה ועבודות אחזקה למבני חינוך וציבור חש/1/2017 שיפוצי קיץ 2018 טרם נחתם
05.2.2018 אור יהודה- עירייה אספקת ריהוט וציוד רה/11/2017 אספקה של פריטי ריהוט וציוד טרם נחתם
13.2.2018 גני תקווה - מועצה מקומית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
13.2.2018 אבן יהודה- מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 עבודות ברחובות המחתרת, הותיקים והמפעילים טרם נחתם
13.2.2018 נחף- מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/30/2017 ביצוע עבודות תשתית וכבישים שכונה דרום מזרחית טרם נחתם
05.2.2018 אור יהודה - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
25.1.2018 אלעד - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
14.2.2018 רעננה - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
13.2.2018 כפר יונה - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
11.2.2018 אופקים- עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
1.2.2018 סאג'ור- מועצה מקומית מחשוב מח/12/2017 שירותי מחשוב טרם נחתם
11.2.2018 נשר - עירייה מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/17/2017 הסעות תלמידים טרם נחתם
14.2.2018 קדימה צורן - מועצה מקומית ביצוע עבודות כבישים פיתוח ותשתיות פת/30/2017 עבודות פיתוח ברחובות החצבים הסחלבים טרם נחתם
14.2.2018 קדימה צורן - מועצה מקומית תכנון ובניית מוסדות חינוך וציבור מג/3/2017 הרחבת גנ"י ברמת אמיר והרחבת לב רן טרם נחתם
11.2.2018 נשר - עירייה ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם
15.2.2018 לוד - עירייה מכרז למתן שירותי היסעים ושירותי הסעות תלמידים הס/21/2017 שירותי הסעות בקו רמב"ם וקו מעש טרם נחתם
15.2.2018 מעלה יוסף - מועצה אזורית תכנון ובניית מבני חינוך וציבור עד 750 מ"ר מק/2/2017 גנ"י חד כיתתי ובית כנסת דגם רולן בחוסן טרם נחתם
18.2.2018 צפת - עירייה כח אדם זמני כאז/25/2017 שירותי כ"א זמני טרם נחתם
18.2.2018 ערערה - מועצה מקומית הפעלת צהרונים לילדים הצ/24/2017 הפעלת צהרונים לילדים טרם נחתם
25.1.2018 עמק הירדן - מועצה אזורית ליסינג תפעולי לכלי רכב לת/21/2017 אספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב טרם נחתם