דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

התקשרויות עם משכ"ל

תאריך פרסום/ חתימת חוזה שם הלקוח שם המכרז שם הפרויקט סטטוס התקשרות טלפון לבירורים
12.06.2019
מגד אל כרום - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
04-9883750
12.06.2019
עמותה לחינוך תורני בעלי
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
מחשוב
טרם נחתם
052-8109611
12.06.2019
כפר כנא-מועצה מקומית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
טרם נחתם
04-6517741
16.06.2019
קדימה צורן- מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
טרם נחתם
09-8902900
18.06.2019
באר שבע - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן תלת כיתתי מגרש 402
טרם נחתם
08-6463692
16.06.2019
צפת - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
06-972381
13.06.2019
ביר אל מכסור-מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
04-9869584
18.06.2019
צפת - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
ביס אולפנת אמית לבנות שלב ב צפת
טרם נחתם
06-972381
16.06.2019
באר שבע - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
08-6463692
18.06.2019
מעליא - מועצה מקומית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
מתן שרותי הסעים
טרם נחתם
04-9972591
18.06.2019
פקיעין - מועצה מקומית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
מתן שרותי הסעים
טרם נחתם
04-9976105
12.06.2019
בועיינה נוגדאת - מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
אחזקה ושיקום תשתיות
טרם נחתם
04-6730522
19.06.2019
רעננה - עיריה
פמא אספקה התקנה ואחזקה למערכות מרכזיות
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות
טרם נחתם
09-7610443
13.06.2019
קרית ביאליק - עיריה
עבודות חשמל תאורה ורמזורים
עבודות חשמל מזדמנות-אחזקת שבר
טרם נחתם
04-8731111
16.06.2019
נשר - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- נשר
טרם נחתם
04-8299207
16.06.2019
פתח תקוה - עיריה
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
אולם ספורט רוזמרין
טרם נחתם
03-9371234
16.06.2019
רמת גן - עיריה
בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך
הנגשת מוסדות ציבור (פרק ב)- רמת גן
טרם נחתם
03-6753555
16.06.2019
שגב שלום - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני תלת-כיתתי שכ ג מגרש ד-שגב שלום
טרם נחתם
08-6287733
12.06.2019
קרית עקרון - מועצה מקומית
עבודות חשמל תאורה ורמזורים
עבודות חשמל מזדמנות
טרם נחתם
08-9411075
16.06.2019
שגב שלום - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני דו-כיתתי מגרש 911 שכונה 8-שגב שלום
טרם נחתם
08-6287733
16.06.2019
שגב שלום - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני חד-כיתתי מגרש 901 שכ 10-שגב שלום
טרם נחתם
08-6287733
19.06.2019
ירושלים - עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
טרם נחתם
02-6297849
13.06.2019
הרצליה - עיריה
פיתוח ותשתיות גידורשערים ומרכיבי ביטחון
גידור
טרם נחתם
09-9591537
18.06.2019
מטה יהודה - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים יבילים
12 כיתות ושני מבני שירותים
טרם נחתם
02-9900901
16.06.2019
כפר יונה - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים יבילים
מבנה כיתה מחולק נפלאות
טרם נחתם
09-8971122
16.06.2019
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
מרכז פסגה-רהט
טרם נחתם
08-9914811
20.06.2019
גבעתיים - עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
03-5722226
18.06.2019
ערערה - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
אס עארה
טרם נחתם
077-3624300
18.06.2019
אל קסום - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים יבילים
27 כיתות 6 משולבים
טרם נחתם
08-6796120
12.06.2019
גליל עליון - מועצה אזורית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
04-6816346
18.06.2019
יואב - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים יבילים
כיתת לימוד יואב
טרם נחתם
08-8500777
12.06.2019
כאבול - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ממ כאבול- מגרש שחבק
טרם נחתם
04-9946396
20.06.2019
באר שבע - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
מעון יום מרכז בוגלה
טרם נחתם
08-6463692
19.06.2019
הרצליה - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
טרם נחתם
09-9591537
12.06.2019
דימונה - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
טרם נחתם
08-6563109
18.06.2019
מודיעין מכבים רעות - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
מעון יום מגרש 1109
טרם נחתם
08-9726031
18.06.2019
מודיעין מכבים רעות - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
מעון יום מגרש 403
טרם נחתם
08-9726031
18.06.2019
מודיעין מכבים רעות - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
מעון יום מגרש 614
טרם נחתם
08-9726031
17.06.2019
באר שבע - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עבודות פיתוח נופי ואחזקת גנים
טרם נחתם
08-6463692
31.03.2019
עפולה - עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
נחתם חוזה
04-6520323
20.05.2019
בוסתאן אל מרג - מועצה אזורית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
04-6424555
17.06.2019
אופקים - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
08-9928539
10.06.2019
ירושלים - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
02-6297849
28.04.2019
רמת גן - עיריה
פמא אספקת ארוחות
מכרז לאספקת ארוחות וכריכים
נחתם חוזה
03-6753555
02.06.2019
חכל לפיתוח מודיעין עיר העתיד בעמ
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
9727515-08
28.05.2019
אור עקיבא - עיריה
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
04-6108800
17.06.2019
עמק המעיינות-מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- עמק המעיינות
נחתם חוזה
04-6065850
17.06.2019
חריש-מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
ניהול שירותי שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
04-6186000
17.06.2019
זמר - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
09-8743659
17.06.2019
מודיעין עילית-עיריה
פמא אספקההתקנהאחזקה והפעלה מער אלחוט
מערכות קשר
נחתם חוזה
08-9141200
13.06.2019
באר שבע - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
פיתוח פלח 7
נחתם חוזה
08-6463692
20.05.2019
אעבלין - מועצה מקומית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
04-9866594
05.06.2019
פרדסיה - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
09-8945551
15.05.2019
גן יבנה - מועצה מקומית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
08-8574336
30.05.2019
עמק חפר - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות גידורשערים ומרכיבי ביטחון
גידור
נחתם חוזה
09-8981666
12.06.2019
גזר - מועצה איזורית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-9274041
29.05.2019
לכיש - מועצה אזורית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
08-6871606
15.05.2019
מבשרת ציון - מועצה מקומית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
02-5348511
02.06.2019
חריש-מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-6186000
04.06.2019
גבעתיים - עיריה
פמא אספקההתקנהאחזקה והפעלה מער אלחוט
פמא - מערכות קשר
נחתם חוזה
03-5722226
08.04.2019
קרית אונו - עיריה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
03-5311111
02.07.2018
גבעתיים - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
03-5722226
30.04.2019
צפת - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עיריית צפת- כיכר ברקת כיכר בכביש 8900
נחתם חוזה
06-972381
26.05.2019
עמק הירדן - מועצה אזור
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
04-6757611
05.06.2019
גבעת שמואל - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-5319222
04.06.2019
מבשרת ציון - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
02-5348511
02.06.2019
הרצליה - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
09-9591537
14.05.2019
קרית אונו - עיריה
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור
נחתם חוזה
03-5311111
02.06.2019
אבן יהודה - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
09-8915006
28.05.2019
כוכב יאיר צור יגאל - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה
נחתם חוזה
09-7640203
02.06.2019
קלנסואה - עיריה
פמא שירותי אבטחה
ניהול שירותי שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
09-8788202
12.06.2019
גבעתיים - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
03-5722226
11.06.2019
חוף אשקלון - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-6775555
11.06.2019
קרית מלאכי - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-8500888
19.05.2019
חבל מודיעין - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
מא חבל מודיעין-פיתוח 5 מעונות
נחתם חוזה
03-9712731
10.06.2019
טירת הכרמל - עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
04-8547000
10.06.2019
גבעת זאב - מועצה מקומית
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
02-5360116
10.06.2019
מבשרת ציון - מועצה מקומית
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
02-5348511
10.06.2019
חבל יבנה - מועצה אזורי
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
08-8561707
10.06.2019
אליכין - מועצה מקומית
תבור תברואה כלי אצירה
כלי אצירה
נחתם חוזה
04-6365840
30.05.2019
מודיעין עילית-עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
08-9141200
01.05.2019
רמת השרון - עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
נחתם חוזה
03-5483888
02.06.2019
כפר ברא - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
03-9389173
01.06.2019
גני תקוה - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
03-5310819
26.05.2019
חדרה - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
04-6303221
17.04.2019
הר אדר - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
פינוי אשפה - פרק גזם
נחתם חוזה
02-5344710
29.05.2019
הרצליה - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
09-9591537
14.05.2019
מודיעין עילית-עיריה
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות ציבור
נחתם חוזה
08-9141200
03.04.2019
בת ים - עיריה
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
03-5558466
30.05.2019
דלית אל כרמל - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
04-8393677
02.05.2019
חדרה - עיריה
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
04-6303221
03.06.2019
עילוט - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
04-6565115
14.05.2019
בסמה - מועצה מקומית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
04-6257706
04.04.2019
לוד - עיריה
פמא אספקההתקנהאחזקה והפעלה מער אלחוט
פמא - מערכות קשר
נחתם חוזה
08-9279975
14.04.2019
גזר - מועצה איזורית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
08-9274041
28.05.2019
קדימה צורן- מועצה מקומית
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
09-8902900
15.05.2019
גן יבנה - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עבודות סלילה ופיתוח ברחובות שונים של המ
נחתם חוזה
08-8574336
15.08.2018
ירוחם - מועצה מקומית
פמא ניקיון שטחים פתוחים
מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים- ירוחם
נחתם חוזה
6598221-08
13.05.2019
אולפנה גוושינגטון חיבנה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
27.05.2019
נחף - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-9987140
03.06.2019
עידן הנגב
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-9911713
03.06.2019
מצפה רמון-מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-6596202
03.06.2019
קרית גת - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה קרית גת גזרה ב
נחתם חוזה
08-6882864
03.06.2019
תמר - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה
נחתם חוזה
08-6688804
03.06.2019
שדות נגב - מועצה אזורי
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-9938933
06.05.2019
גני תקוה - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
03-5310819
17.04.2019
בני עייש - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
פינוי אשפה
נחתם חוזה
08-8595105
01.05.2019
בועיינה נוגדאת - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-6730522
06.05.2019
רמת השרון - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
03-5483888
29.05.2019
ראש העין - עיריה
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור
נחתם חוזה
03-9007272
07.05.2019
רמת גן - עיריה
פמא אספקההתקנהאחזקה והפעלה מער אלחוט
מערכות קשר
נחתם חוזה
03-6753555
16.04.2019
אילת - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עבודות אחזקת גנים ופיתוח נופי
נחתם חוזה
08-6367069
27.05.2019
רמת השרון - עיריה
פמא אספקההתקנהאחזקה והפעלה מער אלחוט
מערכות קשר
נחתם חוזה
03-5483888
28.04.2019
אבן יהודה - מועצה מקומית
עבודות חשמל תאורה ורמזורים
עבודות חשמל מזדמנות-לוחות אלקטרונים
נחתם חוזה
09-8915006
14.04.2019
מזכרת בתיה - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-9371109
01.05.2019
נווה מדבר - מועצה אזורית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-6202555
26.05.2019
אור יהודה - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-5388111
21.05.2019
תל מונד - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
09-7774100
28.05.2019
ירושלים - עיריה
פמא אספקה התקנה ואחזקה למערכות מרכזיות
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות
נחתם חוזה
02-6297849
27.03.2019
הרצליה - עיריה
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות ציבור
נחתם חוזה
09-9591537
06.05.2019
גזר - מועצה איזורית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
08-9274041
19.05.2019
אליכין - מועצה מקומית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
04-6365840
22.05.2019
קרית אונו - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
03-5311111
11.04.2019
אשדוד - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן ילדים דו כיתתי טרומי- האפרסק
נחתם חוזה
08-8545115
04.04.2019
גדידה מכר - מועצה מקומית
פמא שירותי דיגיטל
דיגיטל
נחתם חוזה
04-9964094
04.04.2019
גדידה מכר - מועצה מקומית
פמא שירותי דיגיטל
מתן שירותי דיגיטל
נחתם חוזה
04-9964094
23.05.2019
קרית יערים - מועצה מקומית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
נחתם חוזה
02-5332735
22.05.2019
לכיש - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
אולם ספורט בינוני 250 מושבים
נחתם חוזה
08-6871606
15.05.2019
ראשון לציון - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
03-9682333
15.05.2019
ראשון לציון - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
03-9682333
22.05.2019
ועד מקומי צור יצחק
פמא שירותי אבטחה
ניהול שירותי שמירה ואבטחה - צור יצחק
נחתם חוזה
09-7494810
22.05.2019
אלונה - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
ניהול שירותי שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
04-6288525
29.05.2018
גבעת זאב - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך
חדר כושר
נחתם חוזה
02-5360116
27.03.2019
בית שמש - עיריה
בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך
שיפוצים בניה ואחזקה פרק ב במוסדות חינו
נחתם חוזה
02-9909966
02.04.2019
גבעתיים - עיריה
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
03-5722226
31.03.2019
אשקלון - עיריה
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
נחתם חוזה
08-6792340
02.04.2019
בית דגן - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה גזם פסולת אריזות ופ
נחתם חוזה
03-9602111
02.04.2019
אבן יהודה - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה גזם פסולת אריזות ופ
נחתם חוזה
09-8915006
28.02.2019
אריאל - עיריה
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסןף אשפה וגזם
נחתם חוזה
03-9061680
19.05.2019
יקנעם עלית - עיריה
פיתוח ותשתיות גידורשערים ומרכיבי ביטחון
גידור
נחתם חוזה
04-9596045
01.12.2018
איגוד ערים איזור דן
פמא העסקת כא
מכרז למתן שירותי כח אדם זמני
נחתם חוזה
03-7914500
23.12.2018
באר יעקב - מועצה מקומי
פמא העסקת כא
מכרז למתן שירותי כח אדם זמני
נחתם חוזה
08-9785453
21.11.2018
נס ציונה - עיריה
פמא העסקת כא
מתן שירותי כח אדם זמני
נחתם חוזה
08-9383838
17.12.2018
חב כלכלית לפיתוח באר שבע
פמא העסקת כא
מכרז למתן שירותי כח אדם זמני
נחתם חוזה
08-6280837
15.07.2018
צפת - עיריה
פמא העסקת כא
מכרז למתן שירותי כח אדם זמני
נחתם חוזה
06-972381
13.06.2018
תל אביב - עיריה
פמא העסקת כא
כח אדם זמני
נחתם חוזה
03-5218438
30.05.2018
נתניה - עיריה
פמא העסקת כא
כח אדם זמני
נחתם חוזה
09-8603255
15.07.2018
צפת - עיריה
פמא העסקת כא
כח אדם זמני
נחתם חוזה
06-972381
08.05.2019
ערד - עיריה
בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך
שיפוץ מתנס ערד
נחתם חוזה
08-9951666
21.05.2019
באר טוביה - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה
נחתם חוזה
08-8509800
21.05.2019
שגב שלום - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-6287733
08.04.2019
אל בטוף - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- אלבטוף
נחתם חוזה
04-6518855
04.03.2019
סאגור - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- סאגור
נחתם חוזה
04-9886880
17.04.2019
טורעאן - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- טורעאן
נחתם חוזה
04-6414000
07.05.2019
בנימינה גבעת עדה - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
פיתוח רח השעורה השיש והציפורן
נחתם חוזה
04-6388511
13.05.2019
פרדסיה - מועצה מקומית
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
09-8945551
08.05.2019
נתניה - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
09-8603255
15.05.2019
מודיעין עילית-עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-9141200
19.05.2019
רהט - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-9914811
21.04.2019
מסעדה - מועצה מקומית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
מחשוב
נחתם חוזה
04-6981480
17.04.2019
זרזיר-מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
04-6416125
07.03.2019
רמת גן - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
03-6753555
16.03.2019
כפר יונה - עיריה
פמא ניקיון שטחים פתוחים
מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים
נחתם חוזה
09-8971122
26.07.2018
בת ים - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה
נחתם חוזה
03-5558466
05.03.2019
מנשה - מועצה אזורית
אחזקת תשתיות
עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-6177316
28.02.2019
צפת - עיריה
פמא ניקיון שטחים פתוחים
ניקיון שטחים פתוחים- צפת
נחתם חוזה
06-972381
28.04.2019
יקנעם עלית - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-9596045
20.02.2019
כפר מנדא - מועצה מקומי
אחזקת תשתיות
עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-9864710
20.02.2019
כפר מנדא - מועצה מקומי
אחזקת תשתיות
עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-9864710
10.04.2019
בועיינה נוגדאת - מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-6730522
28.04.2019
שהם - מועצה מקומית
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
03-9723000
12.04.2019
עכו - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
04-9956227
24.03.2018
בנימינה גבעת עדה - מועצה מקומית
פמא ניקיון שטחים פתוחים
ניקיון שטחים פתוחים - בנימינה גבעת עדה
נחתם חוזה
04-6388511
28.02.2019
טבריה - עיריה
פמא ניקיון שטחים פתוחים
ניקיון שטחים פתוחים וחופים- טבריה
נחתם חוזה
04-6739539
23.08.2018
ראש העין - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-9007272
26.08.2018
לקייה- מועצה מקומית
פמא ניקיון שטחים פתוחים
מתן שירותי טיאוט מכני
נחתם חוזה
08-6512367
08.05.2019
באר יעקב - מועצה מקומי
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
08-9785453
15.04.2019
ברנר - מועצה אזורית
פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך
מכרז למתן שירותי הפעלה של תכנית קיץ
נחתם חוזה
08-9399988
05.05.2019
בני שמעון - מועצה אזור
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
07-9915811
05.05.2019
לכיש - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-6871606
17.01.2019
נצרת עלית - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
04-6478888
16.04.2019
ירכא - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- ירכא אבטחת אישים
נחתם חוזה
04-9568111
16.04.2019
ירכא - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- ירכא
נחתם חוזה
04-9568111
14.04.2019
כפר ורדים - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- כפר ורדים
נחתם חוזה
04-9977142
16.04.2019
סכנין - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- סכנין
נחתם חוזה
04-6788830/2
14.04.2019
מעלות תרשיחא-עיריה
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- מעלות תרשיחא
נחתם חוזה
04-9578888
04.04.2019
גליל עליון - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- גליל עליון
נחתם חוזה
04-6816346
16.04.2019
זבולון- מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה-זבולון
נחתם חוזה
04-8478111
03.04.2019
רמלה - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ערמלה-עב פיתוח ותשתיות מתחם הידיות
נחתם חוזה
08-9771715
03.04.2019
רמלה - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ערמלה-עב פיתוח אמפי היכל התרבות
נחתם חוזה
08-9771715
01.05.2019
נחף - מועצה מקומית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
מחשוב
נחתם חוזה
04-9987140
01.05.2019
מצפה רמון-מועצה מקומית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
מחשוב
נחתם חוזה
08-6596202
28.12.2018
מיתר - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך
אחזקה שנת 2019 מיתר
נחתם חוזה
08-6684000-6
11.03.2019
בני שמעון - מועצה אזור
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
מעון יום תלת כיתתי מגרש 909-בני שמעון
נחתם חוזה
07-9915811
28.01.2019
נווה מדבר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
קירוי מגרשי ספורט-נווה מדבר
נחתם חוזה
08-6202555
05.01.2019
נווה מדבר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
רב תכליתי מג 4603 אבו קרינאת-נווה מדבר
נחתם חוזה
08-6202555
02.01.2019
נווה מדבר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני דו-כיתתי אבו קרינאת מג 1603-נמדבר
נחתם חוזה
08-6202555
16.12.2018
נווה מדבר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני דו-כיתתי בביר הדאג מג 258-נמדבר
נחתם חוזה
08-6202555
19.12.2018
נווה מדבר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני דו-כיתתי באבו קרינאת 4603
נחתם חוזה
08-6202555
10.12.2018
יואב - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
אולם ספורט צפית-מא יואב
נחתם חוזה
08-8500777
04.11.2018
תמר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו-כיתתי הר עמשא-תמר
נחתם חוזה
08-6688804
23.01.2019
שגב שלום - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
אולם ספורט-שגב שלום
נחתם חוזה
08-6287733
22.10.2018
שגב שלום - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
שלוחת מתנס-שגב שלום
נחתם חוזה
08-6287733
05.10.2018
שגב שלום - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
מבנה משרדים לרווחה
נחתם חוזה
08-6287733
03.10.2018
חורה-מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
מקיף אלחיאת-ממ חורה
נחתם חוזה
08-6868410
16.12.2018
תל שבע - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גנים דו כיתתים שכונות 1114
נחתם חוזה
08-6460711
10.01.2019
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
ביס בית אלחכמה-רהט
נחתם חוזה
08-9914811
10.01.2019
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
בית ספר לאוטיסטים-רהט
נחתם חוזה
08-9914811
07.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן ילדים שכונה 14
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו כיתתי שכונה 18 אלנגאח
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
מקיף חדש מתחם 1 אלואדי מגרש 1008
נחתם חוזה
08-9914811
07.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו כיתתי מתחם 5 אלעבאס מגרש 1102
נחתם חוזה
08-9914811
07.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו כיתתי מתחם 2 אלפורת מגרש 1111
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו כיתתי מתחם 2 אלפורת מגרש 1109
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
ביס אבן סינא שלבים א ב ג
נחתם חוזה
08-9914811
07.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן חד כיתתי שכ 38 אבן רושד
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו-כיתתי שכונה 34 אלעדיר
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן תלת כיתתי שכונה 28-אלאחא
נחתם חוזה
08-9914811
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו-כיתתי שכונה 27-אלאימאן
נחתם חוזה
08-9914811
18.11.2018
ערערה בנגב-מועצה מקומי
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
ביס יסודי שכונה 9 כולל גנים
נחתם חוזה
08-9972461
10.07.2018
ערערה בנגב-מועצה מקומי
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
ביס תיכון שכונה 8 שלב א
נחתם חוזה
08-9972461
07.03.2019
אל קסום - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
ביס תיכון 36 כיתות מרעית-אל קסום
נחתם חוזה
08-6796120
02.01.2019
אל קסום - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני 4 כיתות מגרש 204 מכחול
נחתם חוזה
08-6796120
02.01.2019
אל קסום - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני דו-כיתתי- מגרש בצ2-3-אלסייד
נחתם חוזה
08-6796120
02.01.2019
אל קסום - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני דו-כיתתי מגרש בצ18-אלסייד
נחתם חוזה
08-6796120
01.12.2018
אל קסום - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
מקיף אום בטין אב להשלמת פרוגרמה
נחתם חוזה
08-6796120
07.08.2018
ערערה בנגב-מועצה מקומי
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
תיכון שכונה 9 ג-ו- ערערה הנגב
נחתם חוזה
08-9972461
05.08.2018
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן דו-כיתתי מתחם 3 מגרש 1012-רהט
נחתם חוזה
08-9914811
01.04.2019
נתיבות - עיריה
פמא ניקיון שטחים פתוחים
מתן שירותי ניקיון שטחים פתוחים
נחתם חוזה
08-9938711
13.08.2019
גן רוה - מועצה אזורית
פמא ניקיון שטחים פתוחים
שירותי טיאוט מכני- מא גן רווה
נחתם חוזה
08-9408230
17.03.2019
מטה יהודה - מועצה אזורית
פמא הפעלה של צהרונים לילדים
מכרז מתן שירותי הפעלה של צהרונים לילדים
נחתם חוזה
02-9900901
18.04.2019
שומרון - מועצה אזורית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
03-9066444
28.04.2019
תל אביב - עיריה
פמא אספקה התקנה ואחזקה למערכות מרכזיות
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות
נחתם חוזה
03-5218438
14.04.2019
שבלי אום אל גנם - מועצה מקומית
עבודות חשמל תאורה ורמזורים
עבודות חשמל מזדמנות
נחתם חוזה
04-6765644
07.04.2019
שהם - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה
נחתם חוזה
03-9723000
17.04.2019
אור יהודה - עיריה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
03-5388111