דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

התקשרויות עם משכ"ל

תאריך פרסום/ חתימת חוזה שם הלקוח שם המכרז שם הפרויקט סטטוס התקשרות טלפון לבירורים
12.11.2019
נווה מדבר - מועצה אזורית
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
מבנה מועצה-נווה מדבר
טרם נחתם
08-6202555
13.11.2019
בועיינה נוגדאת - מועצה מקומית
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
טרם נחתם
04-6730522
17.11.2019
קרית מוצקין - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
04-8780206
14.11.2019
רכסים - מועצה מקומית
תבור תברואה פינוי גזם ואשפה
איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה
טרם נחתם
04-8455261
17.11.2019
עמק חפר - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
אספקת אוטובוסים
טרם נחתם
09-8981666
13.11.2019
ירושלים - עיריה
פמא אספקההתקנהאחזקה והפעלה מער אלחוט
מערכות קשר אלחוטיות
טרם נחתם
02-6297849
18.11.2019
מודיעין מכבים רעות - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
08-9726031
17.11.2019
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן ילדים שכונה 34-רהט
טרם נחתם
08-9914811
17.11.2019
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן ילדים מתחם 5 מגרש 1115-רהט
טרם נחתם
08-9914811
17.11.2019
רהט - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני לחינוך מיוחד-רהט
טרם נחתם
08-9914811
18.11.2019
הרצליה - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
09-9591537
18.11.2019
רמלה - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גני ילדים חקל
טרם נחתם
08-9771715
10.11.2019
ראשון לציון - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
ויניק-גן ילדים 4 כיתות - ראשלצ
טרם נחתם
03-9682333
18.11.2019
רמלה - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
ביס לחינוך מיוחד-שלב ב
טרם נחתם
08-9771715
18.11.2019
בית שאן - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
04-6489400
13.11.2019
נשר - עיריה
תבור תברואה שקועי קרקע
אספקת שקועי טמוני קרקע
טרם נחתם
04-8299207
18.11.2019
חוף השרון - מועצה אזור
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
09-9596580
11.11.2019
מטה יהודה - מועצה אזורית
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
02-9900901
14.11.2019
תל אביב - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
03-5218438
10.11.2019
ראשון לציון - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן ילדים 3 כיתות-מעפילי מרוקו -ראשלצ
טרם נחתם
03-9682333
11.11.2019
חריש-מועצה מקומית
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
04-6186000
13.11.2019
נשר - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
04-8299207
10.11.2019
טובא זנגריה-מועצה מקומ
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
טרם נחתם
04-9008500
14.11.2019
ערערה בנגב-מועצה מקומי
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
טרם נחתם
08-9972461
17.11.2019
קרית שמונה - עיריה
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
04-6908405
10.11.2019
חב כלכלית לפתוח עמק חפר בעמ
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
בית ספר יסודי יובלים
טרם נחתם
09-8981674
13.11.2019
כיוונים החברה לתרבות הפנאי בש בעמ
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
טרם נחתם
08-6492288
13.11.2019
קרית ים - עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
טרם נחתם
04-789725
19.11.2019
טירה - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
טרם נחתם
09-7751414
18.11.2019
רחובות - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
טרם נחתם
08-9392222
19.11.2019
הרצליה - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
טרם נחתם
09-9591537
17.11.2019
ראש פינה - מועצה מקומית
תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים
ליסינג תפעולי לכלי רכב
טרם נחתם
04-6808606
13.11.2019
ירושלים - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
02-6297849
19.11.2019
רמלה - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
ביס לחנמ בגן חקל -שלב ב
טרם נחתם
08-9771715
13.11.2019
קצרין - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
04-6969632
29.10.2019
לב השרון - מועצה איזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעים
נחתם חוזה
09-7967384
27.08.2019
עמק המעיינות-מועצה אזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעים
נחתם חוזה
04-6065850
06.11.2019
חוף השרון - מועצה אזור
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעים
נחתם חוזה
09-9596580
06.11.2019
בוסתאן אל מרג - מועצה אזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעים
נחתם חוזה
04-6424555
14.11.2019
עמק חפר - מועצה אזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעים;
נחתם חוזה
09-8981666
18.11.2019
מרום הגליל - מועצה אזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעים
נחתם חוזה
04-6919800
11.11.2019
מטה יהודה - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות ומתקני מים וביוב
מושב בר גיורא
נחתם חוזה
02-9900901
30.10.2019
ביר אל מכסור-מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
ביצוע הקמה אחזקה שיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-9869584
06.11.2019
יאנוח גת- מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
ביצוע הקמה אחזקה שיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-9979072
02.10.2019
שער הנגב - מועצה אזורי
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור
נחתם חוזה
08-6806237
29.10.2019
אופקים - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-9928539
12.09.2019
שער הנגב - מועצה אזורי
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-6806237
29.10.2019
עין מאהל - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6450616
03.09.2019
חריש-מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6186000
01.10.2019
עילבון - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6782123
01.07.2019
גליל עליון - מועצה אזורית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6816346
06.10.2019
לקייה- מועצה מקומית
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עבודות פיתוח נופי
נחתם חוזה
08-6512367
15.08.2019
אופקים - עיריה
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
08-9928539
30.05.2019
יאנוח גת- מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-9979072
24.10.2019
פתח תקוה - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
פת-כיכר גריןירקונים וכיכר יחבובטרומפ
נחתם חוזה
03-9371234
22.08.2019
זכרון יעקב - מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-6297100
03.10.2019
מרום הגליל - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- מרום הגליל
נחתם חוזה
04-6919800
11.09.2019
גדרה - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
פיתוח רח הגליל
נחתם חוזה
08-8593531
01.07.2019
ירושלים - עיריה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
02-6297849
23.06.2019
לוד - עיריה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
08-9279975
04.08.2019
חיפה - עיריה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
04-8356356
29.04.2019
רחובות - עיריה
פמא רכש הספקההתקנהתחזוקת מחשבים
פמא רכש הספקה התקנה תחזוקת מחשבים
נחתם חוזה
08-9392222
20.08.2019
בת ים - עיריה
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור
נחתם חוזה
03-5558466
10.10.2019
פמת מבוא כרמל בעמ
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
פמת מבוא כרמל(מגידו) עב אחזקה ופיתוח
נחתם חוזה
052-3790601
22.08.2019
בוסתאן אל מרג - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
אספקת אוטובוסים
נחתם חוזה
04-6424555
02.09.2019
זבולון- מועצה אזורית
אחזקת תשתיות
אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-8478111
23.10.2019
בנימינה גבעת עדה - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה
נחתם חוזה
04-6388511
23.10.2019
הגלבוע - מועצה אזורית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
04-6533201
23.10.2019
גלגוליה - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
03-9397493
11.09.2019
גדרה - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עבודות עפר מתחם זמ 584
נחתם חוזה
08-8593531
23.09.2019
נשר - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
מכרז לאספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
04-8299207
22.09.2019
בוקעתה - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- בוקעתא
נחתם חוזה
06-981478
22.09.2019
מסעדה - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שירותי אבטחה- מסעדה
נחתם חוזה
04-6981480
03.10.2019
מטה יהודה - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
פיתוח כביש 7 אחיות - שלב
נחתם חוזה
02-9900901
26.09.2019
ביתר עלית-עיריה
פיתוח ותשתיות גידורשערים ומרכיבי ביטחון
גידור
נחתם חוזה
02-5888111
08.09.2019
עמק הירדן - מועצה אזור
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6757611
18.09.2019
שגב שלום - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-6287733
10.09.2019
בית אל - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
02-9700500
19.09.2019
כפר כמא - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-6760775
10.07.2019
בועיינה נוגדאת - מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
אחזקה ושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-6730522
26.06.2019
נשר - עיריה
פמא אספקת ארוחות
מכרז לאספקת ארוחות וכריכים
נחתם חוזה
04-8299207
18.07.2019
ראש העין - עיריה
פמא אספקת ארוחות
מכרז לאספקת ארוחות וכריכים
נחתם חוזה
03-9007272
08.08.2019
נחל שורק - מועצה אזורית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-8591167
28.08.2019
גני תקוה - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
03-5310819
01.08.2019
רמלה - עיריה
פמא ניקיון מבנים
מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור
נחתם חוזה
08-9771715
12.09.2019
גדרות - מועצה אזורית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
08-8549100
12.09.2019
גדרות - מועצה אזורית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-8549100
22.08.2019
ערערה - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
077-3624300
05.09.2019
מעלה אדומים - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
02-5418888
29.08.2019
אשדוד - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
08-8545115
26.08.2019
קדימה צורן- מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
09-8902900
14.08.2019
גולן - מועצה אזורית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
04-6969700
11.09.2019
מי שיקמה בעמ
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
03-5411500
05.09.2019
בית דגן - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
03-9602111
28.08.2019
חב עירונית לתרבות חמש בעמ
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
03-9723045
20.08.2019
אזור - מועצה מקומית
פמא שירותי אבטחה
שמירה ואבטחה
נחתם חוזה
03-5560088