דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

התקשרויות עם משכ"ל

תאריך פרסום/ חתימת חוזה שם הלקוח שם המכרז שם הפרויקט סטטוס התקשרות טלפון לבירורים
16.09.2018
ועד מקומי כפר האורנים
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
08-9768208
17.09.2018
הוד השרון -עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
טרם נחתם
09-7759550
17.09.2018
גבעת זאב - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים יבילים
3 כיתות ומבנה משולב גבעת זאב
טרם נחתם
02-5360116
12.09.2018
אבו גוש - מועצה מקומית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
02-6302700
12.09.2018
אילת - עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
08-6367069
12.09.2018
ביתר עלית-עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
02-5888111
12.09.2018
לכיש - מועצה אזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
08-6871606
12.09.2018
מיתר - מועצה מקומית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
08-6684000-6
12.09.2018
מרחבים - מועצה אזורית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
08-9929420
12.09.2018
ערד - עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
08-9951666
12.09.2018
קרית יערים - מועצה מקומית
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
02-5332735
12.09.2018
שדרות - עיריה
תבור תחבורה הסעות תלמידים
הסעות תלמידים
טרם נחתם
07-6620222
13.09.2018
גן רוה - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עבודות פיתוח ברחבי המועצה
טרם נחתם
08-9408230
12.09.2018
לוד - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
08-9279975
16.09.2018
רכסים - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גן ילדים דו-כיתתי שיר וצופיה-רכסים
טרם נחתם
04-8455261
16.09.2018
מטה יהודה - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
טרם נחתם
02-9900901
13.09.2018
חכל לפיתוח מודיעין עיר העתיד בעמ
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
9727515-08
13.09.2018
דרום השרון - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עבודות ביוב בישובים רמות השבים צור נתן
טרם נחתם
03-9000515
16.09.2018
יפיע - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ממ יפיע- בנית מגרש כדורגל
טרם נחתם
04-6557510
13.09.2018
מעלה יוסף - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
מא מעלה יוסף- שתולה צומת כבישים 410
טרם נחתם
04-9105522
13.09.2018
מעלה יוסף - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
מא מעלה יוסף-זרעית כביש מס 4
טרם נחתם
04-9105522
13.09.2018
נחף - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ממ נחף- עבודות פיתוח כביש 500
טרם נחתם
04-9987140
13.09.2018
טורעאן - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ממ טורעאן- מעיין דרכי גישה ושדרוג
טרם נחתם
04-6414000
13.09.2018
אע סכנין דיר חנה עראבה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ממ דיר חנא - פ סביב אולם ספורט
טרם נחתם
13.09.2018
נשר - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
כביש 75 דרך שירות
טרם נחתם
04-8299207
16.09.2018
בית שמש - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
רח השבעה ושבילים עמק הזיתים
טרם נחתם
02-9909966
17.09.2018
מטה יהודה - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עב פיתוח ושיקום דרך בטחון בנחושה הסדרת
טרם נחתם
02-9900901
17.09.2018
חב כלכ לפת חבל מודיעין
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
פארק תעשייה חמן-פיתוח שלב ב
טרם נחתם
03-9797711
13.09.2018
מבואות החרמון - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
טרם נחתם
04-6818031
12.09.2018
כפר יונה - עיריה
בניה ושיפוצים מבנים גדולים
ארבעה גני ילדים כפר יונה
טרם נחתם
09-8971122
06.09.2018
טבריה - עיריה
פמא ניקיון שטחים פתוחים
ניקיון שטחים פתוחים וחופים- טבריה
טרם נחתם
04-6739539
12.09.2018
ירושלים - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
טרם נחתם
02-6297849
17.09.2018
זבולון- מועצה אזורית
בניה ושיפוצים אולמות ספורט וקירוי מגרשי
אולם ספורט באיבטין טרומי לפי רולן
טרם נחתם
04-8478111
16.09.2018
תל שבע - מועצה מקומית
בניה ושיפוצים מבנים קטנים
גנים דו כיתתים שכונות 1114
טרם נחתם
08-6460711
12.09.2018
יפיע - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
ממ יפיע- פ מגרש שחבק
נחתם חוזה
04-6557510
22.08.2018
מזכרת בתיה - מועצה מקומית
פמא אספקה התקנה ואחזקה למערכות מרכזיות
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות
נחתם חוזה
08-9371109
06.08.2018
כפר קרע - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
04-6356730
05.09.2018
דרום השרון - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
03-9000515
05.09.2018
עמק המעיינות-מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
04-6065850
05.09.2018
ערבות הירדןבקעת הירדן - מא
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
02-9946659
05.09.2018
זבולון- מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
04-8478111
28.08.2018
יעד חברה לפתוח גבעתיים בעמ
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עב פיתוח תשתיות ועב מים רח שינקין
נחתם חוזה
03-7315184
28.08.2018
אופקים - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-9928539
04.09.2018
ירושלים - עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
02-6297849
28.06.2018
רמלה - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
08-9771715
04.07.2018
קצרין - מועצה מקומית
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
04-6969632
07.06.2018
מודיעין עילית-עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
08-9141200
15.07.2018
עפולה - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
04-6520323
10.07.2018
תל אביב - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
03-5218438
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח ואחזקת שטחים-פארקים מיוחדים
נחתם חוזה
02-6297849
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח נופי ואחזקת שטחים - מרכז קטן
נחתם חוזה
02-6297849
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח נופי ואחזקת שטחים - מרכז גדול
נחתם חוזה
02-6297849
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח נופי ואחזקת שטחים - דרום קטן
נחתם חוזה
02-6297849
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח נופי ואחזקת שטחים - דרום גדול
נחתם חוזה
02-6297849
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח נופי ואחזקת שטחים - צפון קטן
נחתם חוזה
02-6297849
01.07.2018
ירושלים - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
עב פיתוח נופי ואחזקת שטחים - צפון גדול
נחתם חוזה
02-6297849
03.09.2018
חיפה - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
04-8356356
15.08.2018
אבן יהודה - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
09-8915006
20.08.2018
כוכב יאיר צור יגאל - מועצה מקומית
פמא אספקה התקנה ואחזקה למערכות מרכזיות
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות
נחתם חוזה
09-7640203
22.08.2018
בני עייש - מועצה מקומית
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
08-8595105
03.09.2018
יואב - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
08-8500777
30.08.2018
באר יעקב - מועצה מקומי
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-9785453
19.08.2018
מזכרת בתיה - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-9371109
23.08.2018
מגדל - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-6720659
23.08.2018
עפולה - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6520323
27.08.2018
בני ברק - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-5776555
22.08.2018
קרית גת - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-6882864
30.04.2018
מטה יהודה - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עב פיתוח עין נקובא
נחתם חוזה
02-9900901
21.05.2018
מי גבעתיים מפעלי מים וביוב בעמ
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עב מים וביוב רח שנקין גבעתיים
נחתם חוזה
03-5710857
02.07.2018
מודיעין עילית-עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-9141200
06.08.2018
חריש-מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות גידורשערים ומרכיבי ביטחון
גידור ושערים
נחתם חוזה
04-6186000
06.08.2018
חריש-מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-6186000
26.08.2018
ירושלים - עיריה
תבור תברואה רכב טיאוט
אספקת מכונות טיאוט
נחתם חוזה
02-6297849
06.08.2018
חריש-מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
04-6186000
23.08.2018
כפר סבא - עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
09-7649285
16.08.2018
בת ים - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-5558466
13.08.2018
גדרה - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-8593531
21.08.2018
באר טוביה - מועצה אזורית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-8509800
29.07.2018
גבעת זאב - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
02-5360116
21.08.2018
אשקלון - עיריה
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
08-6792340
21.08.2018
שפיר - מועצה אזורית
תבור תברואה שקועי קרקע
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמונישקועי קרקע
נחתם חוזה
08-8508922
06.03.2018
באר יעקב - מועצה מקומי
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
רחובות צפוניים מטלות 16 17 19
נחתם חוזה
08-9785453
19.08.2018
לב השרון - מועצה איזורית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
09-7967384
19.08.2018
באר יעקב - מועצה מקומי
תבור תברואה שקועי קרקע
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמונישקועי קרקע
נחתם חוזה
08-9785453
19.08.2018
מיתר - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-6684000-6
08.07.2018
באר טוביה - מועצה אזורית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-8509800
20.06.2018
גולן - מועצה אזורית
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
04-6969700
16.08.2018
ערערה - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
077-3624300
08.08.2018
לקייה- מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-6512367
16.08.2018
ערערה בנגב-מועצה מקומי
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-9972461
16.08.2018
שדות נגב - מועצה אזורי
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
08-9938933
15.08.2018
שדות דן - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
03-9606961
12.07.2018
עמק יזרעאל - מועצה אזורית
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
04-6520017
14.08.2018
מודיעין עילית-עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-9141200
31.07.2018
קדימה צורן- מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
09-8902900
06.08.2018
רמת השרון - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-5483888
15.08.2018
חולון - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
03-5027222
14.08.2018
שגב שלום - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-6287733
15.08.2018
ירושלים - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
02-6297849
08.07.2018
אפרת - מועצה מקומית
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
אחזקת שטחי גינון יעבודות פיתוח נופי
נחתם חוזה
02-9939393
12.08.2018
תמר - מועצה אזורית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-6688804
12.08.2018
גבעת זאב - מועצה מקומית
תבור תברואה כלי אצירה
אספקת כלי אצירה
נחתם חוזה
02-5360116
01.07.2018
תל אביב - עיריה
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עב פיתוח ותשתיות ברח ארתור רובינשטין
נחתם חוזה
03-5218438
09.08.2018
ירושלים - עיריה
פמא אספקה התקנה ואחזקה למערכות מרכזיות
אספקה והתקנה של מערכות מיזוג מרכזיות
נחתם חוזה
02-6297849
22.07.2018
קרית ביאליק - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
04-8731111
09.08.2018
ביר אל מכסור-מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
04-9869584
30.07.2018
אבן יהודה - מועצה מקומית
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
09-8915006
08.08.2018
כפר שמריהו - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
09-9506699
09.08.2018
כפר סבא - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
09-7649285
30.07.2018
קרית עקרון - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
עב פיתוח מתחם 140
נחתם חוזה
08-9411075
06.06.2018
גבעת שמואל - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
03-5319222
21.12.2017
מרחבים - מועצה אזורית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
פיתוח מתחם אתלטיקה ותמחם טניס
נחתם חוזה
08-9929420
15.01.2018
גן יבנה - מועצה מקומית
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
שדרוג וסלילת רחובות שונים
נחתם חוזה
08-8574336
16.04.2018
שדרות - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
07-6620222
22.05.2018
קרית ארבע - מועצה מקומית
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
02-9969506
16.07.2018
לקייה- מועצה מקומית
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
08-6512367
07.05.2018
קרית אונו - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
03-5311111
27.06.2018
בני שמעון - מועצה אזור
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
07-9915811
04.07.2018
חיפה - עיריה
פמא כבוי אש
אספקה התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש
נחתם חוזה
04-8356356
12.07.2018
ראש העין - עיריה
פיתוח ותשתיות גידורשערים ומרכיבי ביטחון
גידור ושערים
נחתם חוזה
03-9007272
03.06.2018
באר יעקב - מועצה מקומי
פיתוח ותשתיות עבודות כבישים פיתוח ותשתי
מטלה 113 רחוב אליהו הרחבת הכביש שידרוג
נחתם חוזה
08-9785453
16.04.2018
שדרות - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
תמרור ושילוט
נחתם חוזה
07-6620222
16.07.2018
הוד השרון -עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
09-7759550
31.07.2018
צפת - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
06-972381
04.07.2018
גדרות - מועצה אזורית
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
08-8549100
05.08.2018
חב כלכלית לפתוח בית אריה בעמ
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-9297454
29.07.2018
שגב שלום - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-6287733
01.08.2018
בענה - מועצה מקומית
תבור תברואה רכב טיאוט
אספקת מכונות טיאוט
נחתם חוזה
04-984692
30.07.2018
גזר - מועצה איזורית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
08-9274041
30.07.2018
טורעאן - מועצה מקומית
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
04-6414000
24.07.2018
קרית אונו - עיריה
פמא רכש ריהוט
אספקת ציוד וריהוט
נחתם חוזה
03-5311111
19.07.2018
מעלה אדומים - עיריה
פמא אספקה והתקנה למזגנים מפוצלים
אספקה והתקנה של מזגנים
נחתם חוזה
02-5418888
25.03.2018
יאנוח גת- מועצה מקומית
אחזקת תשתיות
עב הקמה אחזקהושיקום תשתיות
נחתם חוזה
04-9979072
01.05.2018
יבנה - עיריה
עב פיתוח נופי ואחזקת גינות
אחזקת שטחי גינון ועב פיתוח נופי
נחתם חוזה
08-9433311
04.06.2018
לוד - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-9279975
07.06.2018
אשקלון - עיריה
סימון כבישים אספקת שלטים תמרורים
סימון כבישים
נחתם חוזה
08-6792340
25.07.2018
ערבה תיכונה -מועצה אזו
תבור תחבורה אוטובוסים
רכישת אוטובוסים
נחתם חוזה
057-81225
04.07.2018
ועד מקומי שפיים
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
052-9272948
23.07.2018
זכרון יעקב - מועצה מקומית
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
04-6297100
24.07.2018
עפולה - עיריה
תבור תברואה שקועי קרקע
אספקת מיכלי איסוף אשפה טמונישקועי קרקע
נחתם חוזה
04-6520323
18.07.2018
דימונה - עיריה
פמא רכש מתקנים
אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק
נחתם חוזה
08-6563109