דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
מכרזים חדשים
מועד הגשה שם המכרז מספר המכרז תחום
01.01.2100
דחיית מועד להגשת הצעות למכרז חס/10/2015 חס/10/2015
תבו"ר
01.01.2100
דחיית מועד הגשה - מכרז להענקת שירותי בריאות השן לתלמיד בש/3/2018
פיתוח משאבי אנוש
01.01.2025
מכרז שירותי דיגיטל עדכון בתנאי סף שד/19/2017 הודעה על עדכון בתנאי הסף
פיתוח משאבי אנוש
15.08.2018
מכרז למתן שירותי הפעלה של צהרונים לילדים הצ/9/2018
פיתוח משאבי אנוש
31.07.2018
עבודות סימון כבישים, אספקת והצבת שלטים ותמרורים מכרז פומבי מס' סכ/24/2018
פיתוח ותשתיות
31.07.2018
ביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות פת/25/2018
פיתוח ותשתיות
שלח לחבר    הדפס    חזור