דלג לתוכן ראשי
עבור לדף הבית
ספר עזר למפקח

ספר העזר למפקח נכתב במטרה להעניק שירות למפקח/מנהלי הפרויקטים הפועלים באמצעות החברה למשק וכלכלה בעבודות פיתוח התשתיות והבינוי. 

מטרתו העיקרית של ספר זה הינה מתן כלים נוספים, אשר באמצעותם תוכלו לבצע את עבודתכם בצורה יעילה ומקצועית יותר.

הספר נכתב כרשימת בדיקות ומטלות כרונולוגיות, אותן עליכם לבצע במהלך הפרויקט הרלוונטי.

באפשרותכם לבחור מתוך הספר את הפרקים הרלוונטיים לפרויקט עליו הנכם מפקחים ולבצע מעקב ובקרה מיטביים אחר עבודות הקבלנים.

לנוחותכם, בחלק מהפרקים בספר צירפנו טבלאות עם השלמות ותוספות לרשימת הבדיקות והמטלות.

אנו מקווים ומצפים כי השימוש בספר יהא לכם לעזר, ישפר וימקצע את עבודתכם לטובת השגת היעדים הרלוונטיים ולהצלחת הפרויקט.

 

מבוא משפטי
יובהר, כי ספר זה משמש ככלי עזר בלבד לעבודת המפקח. על כן, ההוראות, ההנחיות והתכנים המופיעים בו אינם מהווים תחליף לחובות החלות על המפקח ולאחריותו לפעול על פי הוראות כל חוק, תקנה, תקן, תכניות ומפרטים, לרבות המפרט הכללי לעבודות בנין של הועדה הבינמשרדית ("הספר הכחול"), מפרטי המכרז וכיוצ"ב. 

למען הסר ספק עוד יובהר, כי השימוש בספר הינו על אחריות הבלעדית של המשתמש ולא תהינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות בקשר לכך ובעצם השימוש בו יראו כויתור על כל אלה.


הספר ירד לצורכי עדכון ושדרוג האתר

שלח לחבר    הדפס    חזור