יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרזי הרשויות המקומיות שפורסמו בעיתונות


אנו מעמידים לרשותכם שירותי פרסום בעבור מכרזינו. המכרזים מפורסמים בטבלה מרוכזת, פעמיים בשבוע בשני עיתונים ארציים, כלכליסט וגלובס, תחת הכותרת של החברה למשק וכלכלה .הפרסום המרוכז מאפשר חיסכון של כ 30% בעלויות וזאת בשל התעריפים המוזלים. המכרזים מפורסמים במיקום מרכזי בעיתונים על מנת להבליט את הפרסום. ריכוז המודעות מאפשר לכם לחסוך במשאבים ולקבל חשיפה מוגברת.

אנו מעמידים לרשותכם שירותי פרסום בעבור מכרזינו. המכרזים מפורסמים בטבלה מרוכזת, פעמיים בשבוע בשני עיתונים ארציים, כלכליסט וגלובס, תחת הכותרת של החברה למשק וכלכלה .הפרסום המרוכז מאפשר חיסכון של כ 30% בעלויות וזאת בשל התעריפים המוזלים. המכרזים מפורסמים במיקום מרכזי בעיתונים על מנת להבליט את הפרסום. ריכוז המודעות מאפשר לכם לחסוך במשאבים ולקבל חשיפה מוגברת.