יש לך שאלה?
  בקרוב יתקבל פטור

תחנות שאיבה ובריכות אגירה

תשתיות איכותיות של מים וביוב אינן רק אוסף צינורות ומובילים. מדובר במערכות רבות עוצמה הכוללות מתקנים חיוניים ומורכבים. הפתרונות שלנו מגיעים מעולם ההנדסה האזרחית והאלקטרו-מכנית, וכוללים הקמת תחנות שאיבה, מתקנים למים וביוב וכן שיקום בריכות אגירה למים. פתרונות חדשניים אלו מאפשרים חיסכון ומיחזור של מים, שמירה מירבית על איכות הסביבה, וכן משמשים כפלטפורמה לשדרוג והקמת מט"שים ולפרויקטים מורכבים אחרים בהנדסה אזרחית.

חשוב לדעת! הזכיינים במכרז זה הינם בעלי ניסיון ומוניטין מוכחים בתחומם ופועלים על פי הקריטריונים המחמירים ביותר במטרה לשמור על איכות הסביבה. במסגרת המכרז, ניתן לקבל גם שירותי ניהול ותאום התכנון, עזרה בוועדות המקדימות במילת“ב.

 

תשתיות איכותיות של מים וביוב אינן רק אוסף צינורות ומובילים. מדובר במערכות רבות עוצמה הכוללות מתקנים חיוניים ומורכבים. הפתרונות שלנו מגיעים מעולם ההנדסה האזרחית והאלקטרו-מכנית, וכוללים הקמת תחנות שאיבה, מתקנים למים וביוב וכן שיקום בריכות אגירה למים. פתרונות חדשניים אלו מאפשרים חיסכון ומיחזור של מים, שמירה מירבית על איכות הסביבה, וכן משמשים כפלטפורמה לשדרוג והקמת מט"שים ולפרויקטים מורכבים אחרים בהנדסה אזרחית.

חשוב לדעת! הזכיינים במכרז זה הינם בעלי ניסיון ומוניטין מוכחים בתחומם ופועלים על פי הקריטריונים המחמירים ביותר במטרה לשמור על איכות הסביבה. במסגרת המכרז, ניתן לקבל גם שירותי ניהול ותאום התכנון, עזרה בוועדות המקדימות במילת“ב.

 

מעטפת השירותים שלנו

סיוע מול גורמים מתקצבים

נוהל הצעת מחיר מהיר

מנהל קשרי לקוחות

המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי

מנהל פרויקט

המגזר החרדי

מוצרים קשורים