יש לך שאלה?
  בקרוב יתקבל פטור

ניקיון חופים ושטחים פתוחים

גנים ציבוריים ירוקים, חופים זהובים או שטחים פתוחים שבין המבנים – כדי לשמור על חזות נעימה ונקייה ברשות המקומית, דרושים צוותי תחזוקה וניקיון מיומנים. הפתרון שאנו מציעים כולל: ניקיון שטחים פתוחים - ניקיון רחובות, גנים ציבוריים וכל שטח שבתחום אחריות הרשות המקומית / ניקיון חופי רחצה - ניקיון חופים מוכרזים וחופים שאינם מוכרזים באמצעות עובדים, טרקטורים ונפות / טיאוט מכני - אספקת שירותי טיאוט באמצעות מכונות חדשות לצורך ניקיון הכבישים והמדרכות. אנו מסייעים בגיבוש תכנית עבודה המשלבת בין כל הגורמים הפועלים בשטח לרבות מתחומי האשפה הגזם והגינון. וכל זאת בסיוע של מערכת מעקב ובקרה המותקנות ברכבים והמאפשרות לבצע בקרה אחר ביצוע תכנית העבודה.

 

גנים ציבוריים ירוקים, חופים זהובים או שטחים פתוחים שבין המבנים – כדי לשמור על חזות נעימה ונקייה ברשות המקומית, דרושים צוותי תחזוקה וניקיון מיומנים. הפתרון שאנו מציעים כולל: ניקיון שטחים פתוחים - ניקיון רחובות, גנים ציבוריים וכל שטח שבתחום אחריות הרשות המקומית / ניקיון חופי רחצה - ניקיון חופים מוכרזים וחופים שאינם מוכרזים באמצעות עובדים, טרקטורים ונפות / טיאוט מכני - אספקת שירותי טיאוט באמצעות מכונות חדשות לצורך ניקיון הכבישים והמדרכות. אנו מסייעים בגיבוש תכנית עבודה המשלבת בין כל הגורמים הפועלים בשטח לרבות מתחומי האשפה הגזם והגינון. וכל זאת בסיוע של מערכת מעקב ובקרה המותקנות ברכבים והמאפשרות לבצע בקרה אחר ביצוע תכנית העבודה.

 

מעטפת השירותים שלנו

המגזר הערבי, הדרוזי והצ'רקסי

היחידה לאכיפת זכויות עובדים

באמצעות היחידה מגנות הרשויות המקומיות על זכויות העובדים, חוסכות בעלויות, ובמשאבים, ומצמצמות את הסיכון בהפרת החוק.
• ביצוע בדיקות תקופתיות ע"י רו"ח / בודק שכר מוסמך
• הפעלת מוקד שכר טלפוני לקבלת תלונות עובדי קבלן
• פיקוח צמוד לבחינת עמידת הקבלן ודיווח לרשות
• ליווי משפטי בפעילות השוטפת
חשוב לדעת! החוק מטיל על הרשות המקומית כמקבלת השירותים את האחריות והחובה לביצוע פעולות פיקוח ובקרה. באמצעות היחידה והשירותים שהיא מעניקה – מצטמצם הסיכון להפרת החוק ולקנסות אישיים, והרשות המקומית נהנית משקט נפשי וביטחון בכל הנוגע להעסקת עובדים כחוק.

 

לפורטל היחידה לאכיפת זכויות עובדים

מנהל פרויקט

ייעוץ מקצועי

המגזר החרדי

אפיון צרכי הרשות

בקרה תקציבית

נוהל הצעת מחיר מהיר

פיקוח

מנהל קשרי לקוחות

יכול לעניין אותך גם