יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: מגידו - מו

שם הפרויקט: אספקה,התקנה,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 04-5919800

בניה ושיפוצים מבנים יבילים

שם הלקוח: זכרון יעקב

שם הפרויקט: שתי כיתות יבילים בביס פלך

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 04-6297100

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: עפולה - עי

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 04-6520323

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: צפת - עירי

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 06-972381

אחזקת תשתיות

שם הלקוח: זכרון יעקב

שם הפרויקט: מ.מ זיכרון יעקב- הקמה אחזקה ושיקום 4M

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 04-6297100

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: קרית גת -

שם הפרויקט: שירותי אבטחה ושמירה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 08-6882864

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: פתח תקוה -

שם הפרויקט: ביס שארית ישראל- פתח תקוה

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 12 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 03-9371234

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: נצרת - עיר

שם הפרויקט: נצרת סקר סיכונים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 12 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 04-6459219

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: אריאל - עי

שם הפרויקט: סימון כבישים 200,000 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 12 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 03-9061680

תבור תחבורה אוטובוסים

שם הלקוח: באר טוביה

שם הפרויקט: אספקת אווטובוסים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 12 אפריל, 2021

טלפון לברורים: 08-8509800