יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: באר יעקב -

שם הפרויקט: ש162023 - עיריית באר יעקב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 08-9785453

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: שהם - מועצ

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 03-9723000

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: מי אזור דן

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 6889511-03

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: איגוד ערים

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 03-7914500

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: איגוד ערים

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים:

רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: הר אדר - מ

שם הפרויקט: הר אדר מסגרת

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 02-5344710

פיתוח ותשתיות עבודות כבישים, פיתוח ותשתי

שם הלקוח: ועד מקומי

שם הפרויקט: ועד מקומי יקנעם- המושבה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 04-9893252

תבור תברואה כלי אצירה

שם הלקוח: גן יבנה -

שם הפרויקט: מ.מ. גן יבנה אספקת כלי אצירה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 08-8574336

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: מעליא - מו

שם הפרויקט: נוהל שמירה ואבטחה מ.מ מעליא

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: 04-9972591

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: תאגיד מעיי

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 פברואר, 2024

טלפון לברורים: