יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא כבוי אש

שם הלקוח: דימונה - ע

שם הפרויקט: אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 08 אוקטובר, 2021

טלפון לברורים: 08-6563109

פמא ניקיון מבנים

שם הלקוח: שדות נגב -

שם הפרויקט: מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 14 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-9938933

תבור תברואה כלי אצירה

שם הלקוח: ביתר עלית-

שם הפרויקט: עיריית ביתר עילית, אספקת כלי אצירה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 14 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 02-5888111

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: אשקלון - ע

שם הפרויקט: אשקלון-גזרה צפונית

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 13 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-6792340

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: הגלבוע - מ

שם הפרויקט: שמירה ואבטחה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-6533201

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: עפולה - עי

שם הפרויקט: ביהס ויזניץ

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 13 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-6520323

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: אשדוד - עי

שם הפרויקט: שירותי אבטחה ושמירה

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 13 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-8545115

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: רהט - עירי

שם הפרויקט: שירותי אבטחה ושמירה

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 13 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-9914811

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: רמת הנגב -

שם הפרויקט: אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 12 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-6564124

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: אשכול - מו

שם הפרויקט: אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 12 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-9929111