יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

תבור תברואה שקועי קרקע

שם הלקוח: רעננה - עי

שם הפרויקט: עיריית רעננה, אספקת שקועי קרקע

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 מאי, 2022

טלפון לברורים: 09-7610443

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: שער הנגב -

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 מאי, 2022

טלפון לברורים: 08-6806237

בניה ושיפוצים מבנים יבילים

שם הלקוח: אל קסום -

שם הפרויקט: כיתות לימוד ומשולבים

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 26 מאי, 2022

טלפון לברורים: 08-6796120

בניה ושיפוצים מבנים יבילים

שם הלקוח: גבעת זאב -

שם הפרויקט: 5מבנים,כל מבנה מחולק ל-2 כיתות שירותים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 מאי, 2022

טלפון לברורים: 02-5360116

תבור תברואה פינוי גזם ואשפה

שם הלקוח: בסמת טבעון

שם הפרויקט: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 מאי, 2022

טלפון לברורים: 04-9832403

תבור תברואה פינוי גזם ואשפה

שם הלקוח: כפר ורדים

שם הפרויקט: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 מאי, 2022

טלפון לברורים: 04-9977142

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: גבעתיים -

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 מאי, 2022

טלפון לברורים: 03-5722226

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: כפר סבא -

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 מאי, 2022

טלפון לברורים: 09-7649285

פיתוח ותשתיות מתקני משחק

שם הלקוח: בית שמש -

שם הפרויקט: אספקה,התקנה,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 מאי, 2022

טלפון לברורים: 02-9909966

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: סכנין - עי

שם הפרויקט: נוהל שמירה ואבטחה עיריית סכנין

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 מאי, 2022

טלפון לברורים: 04-6788830-2