יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא ניקיון שטחים פתוחים

שם הלקוח: חב כלכלית

שם הפרויקט: מתן שירותי ניקון שטחים פתוחים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 03 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-9593795

פיתוח ותשתיות עבודות ומתקני מים וביוב

שם הלקוח: נווה מדבר

שם הפרויקט: שדרוג מאספי ביוב ערערה בנגב ותל שבע

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-6230758

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: טבריה - עי

שם הפרויקט: סימון כבישים 300,000 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-6739539

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: נתניה - עי

שם הפרויקט: אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 0732534221

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: גדרה - מוע

שם הפרויקט: סימון כבישים תמרור ושילוט200,000 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-8593531

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: גדרה - מוע

שם הפרויקט: סימון כבישים 600,000 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-8593531

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: עמק חפר -

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 09-8981666

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: רמת גן - ע

שם הפרויקט: רמת גן מסגרת 2021

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 03-6753555

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: מודיעין מכ

שם הפרויקט: תוספת לביס תיכון מור מודיעין מכבים רעו

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 02 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-9726031

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: גדרה - מוע

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 01 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-8593531