יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

תבור תברואה כלי אצירה

שם הלקוח: אור עקיבא

שם הפרויקט: אור עקיבא, כלי אצירה

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 30 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-6108800

בניה ושיפוצים מבנים יבילים

שם הלקוח: אפרת-מועצה

שם הפרויקט: 2 כיתות 50 מר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 29 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 02-9933120

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: קרית אונו

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 03-5311111

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: באר טוביה

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-8509800

תבור תברואה פינוי גזם ואשפה

שם הלקוח: בית דגן -

שם הפרויקט: איסוף ופינוי אשפה גזם ופסולת מוצקה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 03-9602111

בניה ושיפוצים מבנים קטנים

שם הלקוח: גוש חלב -

שם הפרויקט: מרכז הפעלה גוש חלב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-6989107

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: יקנעם עלית

שם הפרויקט: עיריית יקנעם - ריבוד כבישים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-9596045

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: קרית ביאלי

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-8731111

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: בני ברק -

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 03-5776555

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: באר שבע -

שם הפרויקט: ביס יסודי מגרש 301 מבואה דרומית

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 25 נובמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-6463692