יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: תל מונד -

שם הפרויקט: תל מונד - כא

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 09-7774106

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: תל שבע - מ

שם הפרויקט: מ.מ. תל שבע- מוקדנים

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 07 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 08-6460711

בניה ושיפוצים מבנים יבילים

שם הלקוח: גבעת זאב -

שם הפרויקט: בית כנסת מגרש 106 אגן האיילות

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 02-5360111

אספקת שירותי הגנת סייבר

שם הלקוח: עמק המעיינ

שם הפרויקט: עמק המעיינות מכרז סייבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6065850

רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: גבעת שמואל

שם הפרויקט: גבעת שמואל - רישוי 365

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 03-5319222

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: טייבה - עי

שם הפרויקט: עיריית טייבה- מכרז ש162023

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 06 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 052-991131

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: מרחבים - מ

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 06 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 08-9929420

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: בית שאן -

שם הפרויקט: עיריית בית שאן- מכרז ש162023

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 05 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6489400

אספקת שירותי הגנת סייבר

שם הלקוח: ראשון לציו

שם הפרויקט: ראשון לציון מכרז סייבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 03-9682333

אספקת שירותי הגנת סייבר

שם הלקוח: בית שאן -

שם הפרויקט: בית שאן מכרז סייבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 דצמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6489400