יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך

שם הלקוח: אשדוד - עי

שם הפרויקט: הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 27 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 08-8545115

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: רעננה - עי

שם הפרויקט: אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 09-7610443

עב פיתוח נופי ואחזקת גינות

שם הלקוח: גבעתיים -

שם הפרויקט: גבעתיים -עב פתוח נופי ר-גן חיל האוויר

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 03-5722226

עב פיתוח נופי ואחזקת גינות

שם הלקוח: לוד - עירי

שם הפרויקט: לוד - עב פתוח נופי

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 08-9279975

תבור תברואה פינוי גזם ואשפה

שם הלקוח: באר טוביה

שם הפרויקט: איסוף ופינוי אשפה גזם ופסולת מוצקה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 08-8509800

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: בועיינה נו

שם הפרויקט: שירותי שמירה האבטחה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 04-6730522

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: כסרא סמיע

שם הפרויקט: שירותי שמירה האבטחה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 04-9872488

בניה ושיפוצים מבנים קטנים

שם הלקוח: נווה מדבר

שם הפרויקט: בית העם קסר אסר-נווה מדבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 08-6202555

בניה ושיפוצים מבנים קטנים

שם הלקוח: נווה מדבר

שם הפרויקט: בית העם ביר הדאג-נווה מדבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 08-6202555

בניה ושיפוצים מבנים קטנים

שם הלקוח: נווה מדבר

שם הפרויקט: בית העם אבו קרינאת-נווה מדבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 ינואר, 2021

טלפון לברורים: 08-6202555