יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: באר שבע -

שם הפרויקט: תיכון מגרש 812 שלב ב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 30 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-6463692

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: רהט - עירי

שם הפרויקט: עיריית רהט ש162021

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 30 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-9914811

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: לוד - עירי

שם הפרויקט: תמרור ושילוט 250,000 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 30 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-9279975

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: לוד - עירי

שם הפרויקט: סימון כבישים 1M

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 30 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-9279975

פיתוח ותשתיות מתקני משחק

שם הלקוח: אופקים - ע

שם הפרויקט: אספקה,התקנה,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 30 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-9928539

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: גן רוה - מ

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 29 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-9408230

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: זמר - מועצ

שם הפרויקט: ש-162021- זמר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 29 יוני, 2022

טלפון לברורים: 09-8743659

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: עמק המעיינ

שם הפרויקט: ש-162021- עמק המעיינות

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 29 יוני, 2022

טלפון לברורים: 04-6065850

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: רחובות - ע

שם הפרויקט: מודיעין 28.2021 מחשוב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 29 יוני, 2022

טלפון לברורים: 08-9392222

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: כפר סבא -

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 יוני, 2022

טלפון לברורים: 09-7649285