יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

עבודות חשמל, תאורה ורמזורים

שם הלקוח: מבשרת ציון

שם הפרויקט: עב חשמל והחלפת תאורה ללד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 02-5348511

פמא ניקיון שטחים פתוחים

שם הלקוח: קרית מלאכי

שם הפרויקט: מתן שירותי ניקיון של שטחים פתוחים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 06 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-8500888

פמא ניקיון מבנים

שם הלקוח: קרית גת -

שם הפרויקט: מתן שירותי ניקון במבני חינוך וציבור

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 06 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-6882864

עבודות חשמל, תאורה ורמזורים

שם הלקוח: חבל אילות

שם הפרויקט: הקמה ואחזקה של מתקני חשמל

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 06 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-6355888

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: אשקלון - ע

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 05 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-6792340

פיתוח ותשתיות עבודות כבישים, פיתוח ותשתי

שם הלקוח: חב כלכ ל

שם הפרויקט: חכל חבל מודיעין-עבודות עפר קירור תומכים

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 02 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 03-9797711

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: מודיעין עי

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-9141200

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: נוף הגליל

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 04-6478888

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: חבל יבנה -

שם הפרויקט: מחשוב טכנולוגיה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 02 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 08-8561707

פמא ניקיון מבנים

שם הלקוח: תל מונד -

שם הפרויקט: מתן שירותי ניקיון במוסדות חינוך וציבור

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 01 דצמבר, 2021

טלפון לברורים: 09-7774100