יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: סכנין - עי

שם הפרויקט: רב תכליתי - אודיטוריום וספריה סכנין

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-6788830/2

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: אחוזות החו

שם הפרויקט: שמירה ואבטחה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 03-6879050

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: קרית ביאלי

שם הפרויקט: אספקה,התקנה,שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-8731111

תבור תברואה פינוי גזם ואשפה

שם הלקוח: חדרה - עיר

שם הפרויקט: איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-6303221

אחזקת תשתיות

שם הלקוח: ימים תאגיד

שם הפרויקט: ת.ימים של קרית ים- הקמה ואחזקה 1M

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-8789752

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: אריאל - עי

שם הפרויקט: נחשונים ישן 16 כיתות אריאל

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 03-9061680

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: אריאל - עי

שם הפרויקט: אור זבולון 6 כיתות אריאל

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 03-9061680

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: רמת גן - ע

שם הפרויקט: סימון ותמרור כבישים1,500,000 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 03-6753555

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: פרדס חנה כ

שם הפרויקט: ביס שבילים נועם כרכור חקלאי

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 0779779700

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: בני שמעון

שם הפרויקט: נוהל לשירותי שמירה ואבטחה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 07 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 07-9915811