יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: רמת גן - ע

שם הפרויקט: רמת גן סימון כבישים 2.5M

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 03-6753555

אספקת שירותי הגנת סייבר

שם הלקוח: סכנין - עי

שם הפרויקט: סחנין מכרז סייבר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6788830-2

פיתוח ותשתיות מתקני משחק

שם הלקוח: קצרין - מו

שם הפרויקט: אספקה התקנה, שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 28 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6969632

פיתוח ותשתיות מתקני משחק

שם הלקוח: גליל תחתון

שם הפרויקט: אספקה, התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 27 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6628206

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: נחל שורק -

שם הפרויקט: מועצה אזורית - מכרז ש162023

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 27 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 08-8591167

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: ירושלים -

שם הפרויקט: בית ספר מגרש 208 שלב אב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 27 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 02-6297849

רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: אשקלון - ע

שם הפרויקט: אשקלון - טאבלטים 2

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 08-6792340

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: מגאר - מו

שם הפרויקט: מרכז פסגה 2023 - מגאר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6787000

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: הרצליה - ע

שם הפרויקט: הרצליה תמרור ושילוט 500,000 שח

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 26 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 09-9591537

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: מגאר - מו

שם הפרויקט: בית ספר יסודי 12 כיתות אל רודראן 2023

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 26 נובמבר, 2023

טלפון לברורים: 04-6787000