יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא הפעלה של צהרונים לילדים

שם הלקוח: כעביה טבאש

שם הפרויקט: הפעלת צהרונים- כעביה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-9531748

פמא הפעלה של תכנית קיץ במוסדות חינוך

שם הלקוח: חיפה - עיר

שם הפרויקט: הפעלת קייטנות קיץ- חיפה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-8356356

פמא הפעלה של צהרונים לילדים

שם הלקוח: בית גאן -

שם הפרויקט: שירותי הפעלה לצהרונים- בית גאן

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-9802220

פמא הפעלה של צהרונים לילדים

שם הלקוח: אעבלין - מ

שם הפרויקט: שירותי הפעלת צהרונים לילדים- אעבלין

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-9866594

תבור תחבורה ליסינג תפעולי ורכבים

שם הלקוח: תל אביב -

שם הפרויקט: ליסינג תפעולי לכלי רכב

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 03-5218438

בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך

שם הלקוח: פרדס חנה כ

שם הפרויקט: תוספת בניה ושיפוץ מועדון תנועות הנוער

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 0779779700

סימון כבישים, אספקת שלטים תמרורים

שם הלקוח: מרחבים - מ

שם הפרויקט: סימון כבישים - 93,665 שח

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-9929420

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: רהט - עירי

שם הפרויקט: שירותי אבטחה ושמירה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 04 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 08-9914811

פמא ניקיון שטחים פתוחים

שם הלקוח: חב כלכלית

שם הפרויקט: מתן שירותי ניקון שטחים פתוחים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 03 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-9593795

תבור תחבורה אוטובוסים

שם הלקוח: גליל תחתון

שם הפרויקט: אספקת אווטובוסים

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 03 מרץ, 2021

טלפון לברורים: 04-6628206