יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

התקשרויות עתידיות


בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים) הוראת שעה, התשע"ח-2018, מפורטות בטבלה להלן הודעות בדבר החלטות ועדות השלושה ברשויות מקומיות, להתקשרות עם החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ, לשירותי ניהול ופיקוח במסגרת מכרזים אשר פורסמו על ידה.

פמא רכש הספקה,התקנה,תחזוקת מחשבים

שם הלקוח: כפר ברא -

שם הפרויקט: כפר ברא קול קורא מסגרת 2020

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 22 ספטמבר, 2021

טלפון לברורים: 03-9389173

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: באר יעקב -

שם הפרויקט: ביס מתחם יב יצחק נבון-באר יעקב

סטטוס התקשרות: נחתם חוזה

תאריך פרסום: 17 יוני, 2021

טלפון לברורים: 08-9785453

פמא כבוי אש

שם הלקוח: מזכרת בתיה

שם הפרויקט: אספקה, התקנה ואחזקה של ציוד כיבוי אש

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 17 יוני, 2021

טלפון לברורים: 08-9371109

בניה ושיפוצים שיפוץ מבני חינוך

שם הלקוח: הרצליה - ע

שם הפרויקט: עבודות אחזקה פרק ב3- הרצליה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 17 יוני, 2021

טלפון לברורים: 09-9591537

פמא רכש מתקנים

שם הלקוח: בני עייש -

שם הפרויקט: אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני משחק

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 17 יוני, 2021

טלפון לברורים: 08-8595105

פמא שירותי אבטחה

שם הלקוח: ברנר - מוע

שם הפרויקט: נוהל שירותי שמירה מ.א. ברנר

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 17 יוני, 2021

טלפון לברורים: 08-9399988

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: מטה יהודה

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 16 יוני, 2021

טלפון לברורים: 02-9900901

אחזקת תשתיות

שם הלקוח: אור עקיבא

שם הפרויקט: עיריית אור עקיבא 2.4M עבודות הקמה אחזקה

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 16 יוני, 2021

טלפון לברורים: 04-6108800

פמא רכש ריהוט

שם הלקוח: כפר יונה -

שם הפרויקט: אספקת ריהוט וציוד

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 16 יוני, 2021

טלפון לברורים: 09-8971122

בניה ושיפוצים מבנים גדולים

שם הלקוח: אשדוד - עי

שם הפרויקט: בית ספר חינוך מיוחד 16 כיתות רב גילאי

סטטוס התקשרות: טרם נחתם

תאריך פרסום: 16 יוני, 2021

טלפון לברורים: 08-8545115