יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

להגן על הזכויות, למלא את החובות


המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים בחברה לפיתוח משאבי אנוש של משכ"ל הקימה מערך שלם, שמעניק מעטפת הגנה כוללת לרשויות בכל הנוגע לאכיפת דיני עבודה. המחלקה מבצעת בקרות שכר עבור מאות רשויות ותאגידים,. כתוצאה מביקורות השכר והטיפול בתלונות עובדים, הוחזרו עד היום למעלה מ- 19 מיליון שקלים לעובדי קבלן "שקופים"

 

עו״ד רותם רבינוביץ' 

                        עו״ד רותם רבינוביץ׳              

מהו החוק להגברת האכיפה ולמה הוא נועד?

ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק מטיל אחריות על הרשויות כמזמינות שירות בתחומי הניקיון האבטחה והשמירה, מאפשר הטלת עיצום כספי על הרשות, הגשת תביעה אזרחית נגד הרשות על ידי עובדי הקבלן ואף הגשת כתב אישום פלילי כנגד מנכ"ל הרשות או התאגיד על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה. בצד האחריות, מאפשר החוק גם נקיטת פעולות בידי מזמין השירות, לצורך הקניית הגנה מפני הסנקציות הקבועות בחוק. כפועל יוצא מהחוק, על הרשויות למנות בודק שכר מוסמך, ולנקוט בכל האמצעים (הסבירים) למניעת הפרה של הוראות החוק. לשם כך, קמה המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים בחברה לפיתוח משאבי אנוש של משכ"ל והעמידה מערך שלם שנותן מעטפת הגנה לרשות.

 

כיצד פועלת המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה לפיתוח משאבי אנוש?

בסיוע מ.ל.ב, המרכז לפיקוח ובקרת זכויות עובדים בע"מ, המחלקה מבצעת בקרות שכר שוטפות על ידי בודקי שכר מוסמכים לעובדי הניקיון השמירה והאבטחה ברשויות במסגרת מכרזי משכ"ל. בנוסף, מופעל מוקד שכר טלפוני לקבלת תלונות עובדי הקבלן. המוקד פעיל חמישה ימים בשבוע, נותן מענה ב- 4 שפות ומאויש על ידי בודקי שכר מוסמכים ובעלי מקצוע מתאימים. המוקד מאפשר לעובד להתלונן באופן ישיר או בצורה אנונימית במגוון ערוצי תקשורת: טלפונית, הודעת "וואצ-אפ", מייל או פקס. הרשות מעודכנת באופן שוטף על קבלת תלונות במוקד וכן על אופן הטיפול בהן.

במטרה לפרסם את עצם קיומו של המוקד בקרב העובדים ובקרב הרשויות אנו דואגים באמצעות המפקחים של משכ"ל לחלק מנשרים לעובדים ולתלות מודעות ברחבי הרשות אשר כוללים את מספר הטלפון של מוקד התלונות וכן מוודאים במהלך הביקורות כי מספר הטלפון מופיע בתלושי השכר של העובדים. בנוסף, נציגי המחלקה לבקרה ואכיפת זכויות במשכ"ל בשיתוף עם נציגי מ.ל.ב מקיימים כנסים ברשויות ומעבירים לעובדים הדרכות על הזכויות שלהם ועל האפשרות שלהם להתלונן.

במידה ונמצא כי הקבלן הפר את אחת מהחובות המוטלות עליו על פי דין, המחלקה מבצעת מעקב ובקרה להבטחת תיקון ההפרה, לרבות יישום הסנקציות בהן מחליטה הרשות לנקוט כנגד הקבלן. כל מעטפת השירות ניתנת לרשות שעובדת עם משכ"ל במסגרת מכרזי הניקיון השמירה והאבטחה וללא כל עלות נוספת.

 

האם מספיק למנות בודק שכר, ובזה לקבל את הגנה?

בפס"ד שפורסם לאחרונה, חויבה שופרסל על ידי בית הדין הארצי לעבודה ומכוח החוק להגברת האכיפה לשלם בעצמה את הזכויות לעובדות ניקיון שהועסקו בסניפיה באמצעות קבלן שירות. במסגרת פסק הדין עלה דיון נרחב בעניין החוק להגברת האכיפה והאחריות של מזמינת השירות. בית הדין קבע כי למרות שמינתה בודק שכר, שופרסל לא נקטה אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה בזכויות העובדות ולא קבעה דרך יעילה למסירת הודעה על פגיעה בזכויות. עוד נקבע כי יש מקום לבחון את התנהלות מזמין השירות לאחר קבלת דוחות הבדיקות התקופתיות והאם נקט פעולות בהתאם לתוצאות הבדיקות. כפועל יוצא מפסק הדין, המסקנה הברורה היא שלא דיי במינוי בודק שכר בלבד , ויש לבצע פעולות נוספות על ידי מזמינת השירות כדי שתוכל להנות מההגנה שמקנה החוק.

 

רו״ח דורון יום טוב 

האם התקשרות במסגרת חוזי הניקיון השמירה והאבטחה של מכרזי משכ"ל  מגנה על הרשויות?

אין ספק כי הניסיון העשיר שיש לנו בעבודה עם מאות קבלנים רשויות ותאגידים, מערך הביקורת שלנו, מוקד התלונות, והמעקב והבקרה שמבוצעיםנותנים לרשות את מעטפת ההגנה הנדרשת. המחלקה לאכיפת זכויות עובדים של החברה לפיתוח משאבי אנוש ביחד עם מ.ל.ב פועלות מעל עשור (עוד לפני כניסת החוק להגברת האכיפה לתוקף) וצברו ניסיון מקצועי וידע רב. הניסיון המקצועי מאפשר לנו לאתר קבלנים מפרים ולצמצם בצורה ניכרת את הפגיעה בעובדי הקבלן. כמו כן, הניסיון בתחקור ותשאול עובדים, מאפשר לנו למצוא בעיות "מערכתיות" אצל קבלני השירות ולתת מענה לצמצום ניכר בפגיעה זכויות העובדים. בנוסף, באמצעות הניסיון הרב שצברנו, הטמענו תהליך ניהולי באמצעות תוכנות ייעודיות, שפותחו ואופיינו "אד הוק" לנושא אכיפת זכויות עובדים. באמצעות התוכנות, מבוצע מעקב ניהולי אחר התהליך, תוך הגדרת לוחות זמנים ברורים לקבלן לתיקון ההפרות. בנוסף, העובדים המתלוננים מתעדכנים על התקדמות הטיפול בתלונתם באמצעות הודעות SMS. חלק מניהול התהליך כולל גם השתת סנקציות על קבלני שירות שאינם משתפים פעולה או שאינם מתקנים את ההפרות, והכל תוך תאום ואישור הרשות. המחלקה גם מזמנת את הקבלנים לשימועים ואף ממליצה לרשות על סנקציות נוספות שיקנו לה הגנה, במקרים בהם הקבלן לא מתקן את ההפרות או לא משתף פעולה. בסיום כל ביקורת, מקבלת הרשות, דוח מלא הכולל את ההפרות שנמצאו, דיווח ואישור בודק שכר על כך שתוקנו כל ההפרות, טבלת ניקוד מפורטת (בהתאם לטבלאות הניקוד של החשכ"ל), וכן אישור על תיקון הפרות רוחבי (של יתר עובדי הקבלן שלא נדגמו). לסיכום, השירות שאנו מעניקים מצמצם באופן ניכר את החשיפה שיש לרשות בהתקשרות עם קבלני שירות בתחומים אלו.

 

האם אפשר לקבלן מעט סטטיסטיקה על הפעילות שלכם?

המחלקה לאכיפת זכויות עובדים של החברה לפיתוח משאבי אנוש, בסיוע מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרת זכויות עובדים בע"מ, מבצעת בקרות שכר עבור מאות רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, המעסיקים באמצעות קבלני שירות למעלה מ- 20,000 עובדי קבלן. אנו מפיקים כ- 800 דוחות ביקורת שוטפים בכל שנה, ומטפלים במאות תלונות עובדי קבלן בכל חודש. בנוסף, אנו מבצעים עשרות בדיקות מיוחדות (הכוללות בדיקות עומק שונות) שנדרשות בעקבות ממצאים שעולים כתוצאה מהביקורות והתלונות שמתקבלות. כתוצאה מביקורות השכר והטיפול בתלונות עובדים הוחזרו (באופן ישיר) למעלה מ-  19 מיליון ₪ לעובדי קבלן "שקופים", ובאופן עקיף הוחזרו  עשרות מיליונים נוספים כתוצאה מתיקונים רוחביים שביצעו הקבלנים בעקבות בקרות השכר. אין ספק שהשירות שמספקת המחלקה, מייצר לרשות ערך מוסף רב ו"ראש שקט" מבחינה ניהולית ומקצועית.

המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים בחברה לפיתוח משאבי אנוש של משכ"ל הקימה מערך שלם, שמעניק מעטפת הגנה כוללת לרשויות בכל הנוגע לאכיפת דיני עבודה. המחלקה מבצעת בקרות שכר עבור מאות רשויות ותאגידים,. כתוצאה מביקורות השכר והטיפול בתלונות עובדים, הוחזרו עד היום למעלה מ- 19 מיליון שקלים לעובדי קבלן "שקופים"

 

עו״ד רותם רבינוביץ' 

                        עו״ד רותם רבינוביץ׳              

מהו החוק להגברת האכיפה ולמה הוא נועד?

ביוני 2012 נכנס לתוקפו החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. החוק מטיל אחריות על הרשויות כמזמינות שירות בתחומי הניקיון האבטחה והשמירה, מאפשר הטלת עיצום כספי על הרשות, הגשת תביעה אזרחית נגד הרשות על ידי עובדי הקבלן ואף הגשת כתב אישום פלילי כנגד מנכ"ל הרשות או התאגיד על ידי מנהל ההסדרה והאכיפה. בצד האחריות, מאפשר החוק גם נקיטת פעולות בידי מזמין השירות, לצורך הקניית הגנה מפני הסנקציות הקבועות בחוק. כפועל יוצא מהחוק, על הרשויות למנות בודק שכר מוסמך, ולנקוט בכל האמצעים (הסבירים) למניעת הפרה של הוראות החוק. לשם כך, קמה המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים בחברה לפיתוח משאבי אנוש של משכ"ל והעמידה מערך שלם שנותן מעטפת הגנה לרשות.

 

כיצד פועלת המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים של החברה לפיתוח משאבי אנוש?

בסיוע מ.ל.ב, המרכז לפיקוח ובקרת זכויות עובדים בע"מ, המחלקה מבצעת בקרות שכר שוטפות על ידי בודקי שכר מוסמכים לעובדי הניקיון השמירה והאבטחה ברשויות במסגרת מכרזי משכ"ל. בנוסף, מופעל מוקד שכר טלפוני לקבלת תלונות עובדי הקבלן. המוקד פעיל חמישה ימים בשבוע, נותן מענה ב- 4 שפות ומאויש על ידי בודקי שכר מוסמכים ובעלי מקצוע מתאימים. המוקד מאפשר לעובד להתלונן באופן ישיר או בצורה אנונימית במגוון ערוצי תקשורת: טלפונית, הודעת "וואצ-אפ", מייל או פקס. הרשות מעודכנת באופן שוטף על קבלת תלונות במוקד וכן על אופן הטיפול בהן.

במטרה לפרסם את עצם קיומו של המוקד בקרב העובדים ובקרב הרשויות אנו דואגים באמצעות המפקחים של משכ"ל לחלק מנשרים לעובדים ולתלות מודעות ברחבי הרשות אשר כוללים את מספר הטלפון של מוקד התלונות וכן מוודאים במהלך הביקורות כי מספר הטלפון מופיע בתלושי השכר של העובדים. בנוסף, נציגי המחלקה לבקרה ואכיפת זכויות במשכ"ל בשיתוף עם נציגי מ.ל.ב מקיימים כנסים ברשויות ומעבירים לעובדים הדרכות על הזכויות שלהם ועל האפשרות שלהם להתלונן.

במידה ונמצא כי הקבלן הפר את אחת מהחובות המוטלות עליו על פי דין, המחלקה מבצעת מעקב ובקרה להבטחת תיקון ההפרה, לרבות יישום הסנקציות בהן מחליטה הרשות לנקוט כנגד הקבלן. כל מעטפת השירות ניתנת לרשות שעובדת עם משכ"ל במסגרת מכרזי הניקיון השמירה והאבטחה וללא כל עלות נוספת.

 

האם מספיק למנות בודק שכר, ובזה לקבל את הגנה?

בפס"ד שפורסם לאחרונה, חויבה שופרסל על ידי בית הדין הארצי לעבודה ומכוח החוק להגברת האכיפה לשלם בעצמה את הזכויות לעובדות ניקיון שהועסקו בסניפיה באמצעות קבלן שירות. במסגרת פסק הדין עלה דיון נרחב בעניין החוק להגברת האכיפה והאחריות של מזמינת השירות. בית הדין קבע כי למרות שמינתה בודק שכר, שופרסל לא נקטה אמצעים סבירים בנסיבות העניין כדי למנוע פגיעה בזכויות העובדות ולא קבעה דרך יעילה למסירת הודעה על פגיעה בזכויות. עוד נקבע כי יש מקום לבחון את התנהלות מזמין השירות לאחר קבלת דוחות הבדיקות התקופתיות והאם נקט פעולות בהתאם לתוצאות הבדיקות. כפועל יוצא מפסק הדין, המסקנה הברורה היא שלא דיי במינוי בודק שכר בלבד , ויש לבצע פעולות נוספות על ידי מזמינת השירות כדי שתוכל להנות מההגנה שמקנה החוק.

 

רו״ח דורון יום טוב 

האם התקשרות במסגרת חוזי הניקיון השמירה והאבטחה של מכרזי משכ"ל  מגנה על הרשויות?

אין ספק כי הניסיון העשיר שיש לנו בעבודה עם מאות קבלנים רשויות ותאגידים, מערך הביקורת שלנו, מוקד התלונות, והמעקב והבקרה שמבוצעיםנותנים לרשות את מעטפת ההגנה הנדרשת. המחלקה לאכיפת זכויות עובדים של החברה לפיתוח משאבי אנוש ביחד עם מ.ל.ב פועלות מעל עשור (עוד לפני כניסת החוק להגברת האכיפה לתוקף) וצברו ניסיון מקצועי וידע רב. הניסיון המקצועי מאפשר לנו לאתר קבלנים מפרים ולצמצם בצורה ניכרת את הפגיעה בעובדי הקבלן. כמו כן, הניסיון בתחקור ותשאול עובדים, מאפשר לנו למצוא בעיות "מערכתיות" אצל קבלני השירות ולתת מענה לצמצום ניכר בפגיעה זכויות העובדים. בנוסף, באמצעות הניסיון הרב שצברנו, הטמענו תהליך ניהולי באמצעות תוכנות ייעודיות, שפותחו ואופיינו "אד הוק" לנושא אכיפת זכויות עובדים. באמצעות התוכנות, מבוצע מעקב ניהולי אחר התהליך, תוך הגדרת לוחות זמנים ברורים לקבלן לתיקון ההפרות. בנוסף, העובדים המתלוננים מתעדכנים על התקדמות הטיפול בתלונתם באמצעות הודעות SMS. חלק מניהול התהליך כולל גם השתת סנקציות על קבלני שירות שאינם משתפים פעולה או שאינם מתקנים את ההפרות, והכל תוך תאום ואישור הרשות. המחלקה גם מזמנת את הקבלנים לשימועים ואף ממליצה לרשות על סנקציות נוספות שיקנו לה הגנה, במקרים בהם הקבלן לא מתקן את ההפרות או לא משתף פעולה. בסיום כל ביקורת, מקבלת הרשות, דוח מלא הכולל את ההפרות שנמצאו, דיווח ואישור בודק שכר על כך שתוקנו כל ההפרות, טבלת ניקוד מפורטת (בהתאם לטבלאות הניקוד של החשכ"ל), וכן אישור על תיקון הפרות רוחבי (של יתר עובדי הקבלן שלא נדגמו). לסיכום, השירות שאנו מעניקים מצמצם באופן ניכר את החשיפה שיש לרשות בהתקשרות עם קבלני שירות בתחומים אלו.

 

האם אפשר לקבלן מעט סטטיסטיקה על הפעילות שלכם?

המחלקה לאכיפת זכויות עובדים של החברה לפיתוח משאבי אנוש, בסיוע מ.ל.ב המרכז לפיקוח ובקרת זכויות עובדים בע"מ, מבצעת בקרות שכר עבור מאות רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, המעסיקים באמצעות קבלני שירות למעלה מ- 20,000 עובדי קבלן. אנו מפיקים כ- 800 דוחות ביקורת שוטפים בכל שנה, ומטפלים במאות תלונות עובדי קבלן בכל חודש. בנוסף, אנו מבצעים עשרות בדיקות מיוחדות (הכוללות בדיקות עומק שונות) שנדרשות בעקבות ממצאים שעולים כתוצאה מהביקורות והתלונות שמתקבלות. כתוצאה מביקורות השכר והטיפול בתלונות עובדים הוחזרו (באופן ישיר) למעלה מ-  19 מיליון ₪ לעובדי קבלן "שקופים", ובאופן עקיף הוחזרו  עשרות מיליונים נוספים כתוצאה מתיקונים רוחביים שביצעו הקבלנים בעקבות בקרות השכר. אין ספק שהשירות שמספקת המחלקה, מייצר לרשות ערך מוסף רב ו"ראש שקט" מבחינה ניהולית ומקצועית.

יכול לעניין אותך גם