יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מידעון המחלקה לאכיפה ובקרת זכויות עובדים - גיליון 11


זימון ל"שיחת עבודה" שהיוותה "קדם שימוע" הביא לפיצויו של העובד

(סע"ש 2179-04-16):

 

בית הדין לעבודה פסק לעובד פיצוי בסך 20 אלף שקל, לאחר שזומן ל"פגישת עבודה" כאשר בפועל הועלו נגדו במהלך הפגישה טענות שבעקבותיהן נשקלה האפשרות לפטרו. בפגישה הוצע לעובד לערוך את שיחת השימוע הפורמלי ביום שלמחרת, והחברה נענתה לבקשתו לדחות את השימוע ביום אחד נוסף. למחרת השימוע הפורמלי, הודיעה החברה לעובד על ההחלטה לפטר אותו.

לדברי בית הדין: "למרות שפיטורי העובד נעשו כדין ומנימוקים עניינים, הדרך שבה זומן לשיחה לפגישת עבודה, ולמעשה הועלו כנגדו טענות, הייתה לא ראויה".

החברה העלתה טענות הגנה כי לקראת סוף תקופת העסקתו, נמצאו כשלים חמורים בתפקודו באחד מסניפי החברה, שהביאו לאובדן האמון בו.

בית הדין התרשם מהעדויות שהעובד לא עמד ביעדים שהוצבו לו, כשל בתפקידו כמנהל, ובנוסף התנהג באגרסיביות, תוך שימוש בשפה בוטה וחוסר רגישות כלפי העובדים הכפופים לו, כאשר ביטוי להתנהגות זו אף עלתה בשימוע עצמו בדבריו שלו.

על אף הפיצוי שניתן לעובד הבהיר בית הדין כי "ברור כי לוּ הייתה החברה מרוצה מעבודתו של העובד, לא הייתה מפטרת אותו. בית הדין אינו מחליף את שיקול דעתה של המעסיקה".

 

תשלום עבור עבודה בשעות נוספות בשבת

 

בפסק הדין " ניצנים חברה לאבטחה וניהול פרויקטים בע"מ נגד יאיר חודאדי ואח' " נקבע, כי אפשרי שעבור שעות עבודה במנוחה השבועית, יהיה העובד זכאי לגמול עבודה בשעות נוספות בנוסף לגמול שלו זכאי בגין עבודה במנוחה השבועית. 

כלומר, התגמול עבור שמונה השעות הראשונות לעבודתו ביום המנוחה השבועית יעמוד על 150%, ומעבר לשמונה שעות יהיה זכאי בגין השעתיים הנוספות הראשונות לסך של 175% והחל מהשעה השלישית הנוספת 200%.

יחד עם זאת, ככל והעובד מיצה את מכסת שעות העבודה בגין משרה מלאה, קרי, 42 שעות שבועיות, במהלך השבוע, ביום מנוחתו השבועית תקום לו הזכאות לתשלום עבור עבודה בשעות נוספות בנוסף לגמול עבור עבודה במנוחה השבועית החל משעת העבודה הראשונה ביום זה - במקרה זה השכר יעמוד על 175% בגין השעתיים הראשונות לעבודתו ביום המנוחה השבועית והחל מהשעה השלישית לעבודתו יהיה העובד זכאי לתשלום בגובה 200%.

 

האם עובד מחויב לחתום על סעיף 14?

 

סעיף 14 חל בהתאם לצו הרחבה או בהתאם להסכם אישי בין העובד למעסיקו.

ניתן לחתום על סעיף 14 תוך שלושה חודשים ממועד תחילת העבודה ובכל מקרה של "חתימה מאוחרת" יחול ממועד החתימה. כיום בעקבות צו ההרחבה לפנסיית חובה ותיקון 16, חל סעיף 14 באופן אוטומטי על הפקדות לפיצויים בגובה 6% מהשכר בהתאם להפקדות בגובה צו ההרחבה.

באפשרות המעסיק להחיל את סעיף 14 גם על הפקדות בגובה 8.33%, וזאת גם מבלי להחתים את העובד על ידי משלוח הודעה לקופה ולעובד.

עובד שלא חל עליו צו ההרחבה לפנסיית חובה או צו אחר הכולל את סעיף 14, נדרש לחתום על נוסח האישור הכללי לסעיף 14.

חישוב פיצויי פיטורים לעובד שלא היה חתום בעבר על סעיף 14:

החל משנת 2008 סעיף 14 חל באופן יחסי על כספי הפיצויים המופקדים לקופה עבור עובדים שמבצעים להם הפקדות בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה.

בסיום עבודה יש לחשב את גובה הפיצויים להם זכאי העובד בהתאם לתקופות בהם בוצעו ההפקדות.

עבור תקופה שלא חל בה סעיף 14, יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לשכר האחרון של העובד במועד פיטוריו.

בתקופה שחל על העובד סעיף 14, יש לחשב את הזכאות לפיצויים בהתאם לאחוז כספי הפיצויים שהופקדו לקופה.

יכול לעניין אותך גם