יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לביצוע עבודות כבישים, פיתוח ותשתיות


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז נותן מענה לסלילת כבישים, מדרכות, פיתוח שטחים פתוחים ופרויקטים מיוחדים של הנדסה אזרחית בכל היקף. המכרז מחולק לשישה מחוזות ופעיל כיום בכמאה רשויות מקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

סלילת כבישים ומדרכות
הרחבה ופיתוח של מתחמי ושכונות מגורים
אצטדיוני כדורגל ומגרשי אימונים
פיתוח אזורי תעשיה
פרויקטים מיוחדים של הנדסה אזרחית בכל היקף

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 6, החל מיום 31.8.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-6235253. משרדי החברה סגורים בימים 20.9.2020, 27.9.2020, 28.9.2020 ומה 4.10.2020 ועד ה- 10.10.2020 (כולל) ועל כן בימים אלו לא ניתן לעיין או לקבל את מסמכי המכרז.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-6235253.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' מיכל גלזר, בדוא"ל: michalg@mashcal.co.il או בפקס מס': 5624432 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 7.9.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-6235253.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי פת / 2020 /25, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון ה- 25.10.2020 ועד ליום שני ה- 26.10.2020 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק א': בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 2 או 3 או 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-2 ומעלה, והיו לו בשנים 2018 - 2019 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 10,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ב': בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 3 או 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-3 ומעלה והיו לו בשנים 2018 - 2019 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 25,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ג': בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 4 או 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-4 ומעלה והיו לו בשנים 2018 - 2019 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 25,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק ד': בעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות, בהתאם ל"מדריך לרישום קבלן מוכר", שאושר על ידי הוועדה בין-משרדית באוגוסט 1999, תקפה, בענף 200 בקבוצה ג' סוג 5 או רשום על פי חוק רישום הקבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בענף 200 כבישים, תשתית ופיתוח בסיווג ג'-5 והיו לו בשנים 2018 - 2019 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות כבישים ו/או תשתיות ו/או פיתוח, שבוצעו על ידו, בסך שאינו נמוך מ- 45,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

להצעה מצורפת ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול2
כמות אזורים

יש לוודא כי כמות האיזורים אליהם אתה מעוניין לגשת מתאימה לנסיון/היקף הפעילות של החברה.

כחול1
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.