יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לגידור, שערים ומרכיבי בטחון לישובים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז גידור שערים ומרכיבי בטחון לישובים משמש כזרוע ביצועית של פיקוד העורף ומשרד הביטחון ליישום מרכיבי ביטחון בישובים. במסגרת המכרז בוצעו מרבית העבודות למיגון יישובי קו העימות ויישובי קו התפר. המכרז נערך בהתאם למפרט פיקוד העורף ולדרישותיו.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

עבודות גידור
שערים
מעקות בטיחות
פתרונות גידור נוספים

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

מיכל גלזר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פיתוח תשתיות ואחזקה
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק גידור למרכיבי ביטחון: רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בסיווג ג'- 1 ומעלה בענף ראשי 100 - בניה או בסיווג א' - 1 ומעלה בענף 111 - גידור או בסיווג א' - 1 ומעלה בענף 150 - קונסטרוקציות פלדה. היו לו בשנים 2017 - 2019 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות גידור, שבוצעו על ידו, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 4,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

פרק גידור ושערים: רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט-1969 בסיווג ג'- 1 ומעלה בענף ראשי 100 - בניה או בסיווג א' - 1 ומעלה בענף 111 - גידור או בסיווג א' - 1 ומעלה בענף 150 - קונסטרוקציות פלדה. היו לו בשנים 2017 - 2019 (במצטבר) הכנסות מביצוע עבודות גידור, שבוצעו על ידו, כקבלן ראשי או כקבלן משנה, בסך שאינו נמוך מ- 4,000,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).

להצעת המשתתף במכרז מצורפת ערבות מקור.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם, אינו חורג מהוראות המכרז. 

 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.

מכרזים קשורים