יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז ליסינג תפעולי לכלי רכב


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל
יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לאספקת כלי-רכב בליסינג תפעולי

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

רכב מיני
רכב סופר מיני
רכב משפחתי
רכב מנהלים
רכב היברידי
רכב חשמלי
רכב מסחרי קטן
רכב מיניואן
טנדרים
רכבי פנאי ושטח
רכב מסחרי גדול

הערות

עיון במסמכי המכרז ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום חמישי ה- 1.7.2021, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מס' 03-5769390.

שאלות הבהרה דחיית המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה- לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' דוברת סלקמן בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום ראשון ה- 18.7.2021. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 03-5769390. שאלות הבהרה שיתקבלו לאחר המועד הנ"ל, החברה תהיה רשאית לדחות ו/או לא להשיב עליהן כלל.

הגשת הצעות דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז באופן שבו יש להגיש את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי לת/15/2021, במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום רביעי ה-4.8.2021 ועד יום חמישי ה-5.8.2021 בשעה 12:00 בדיוק בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 03-5769390.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

בבעלות המשתתף צי רכב של 500 כלי רכב לפחות

המשתתף הינו בעל רשיון תקף להפעלת משרד להחכרת רכב / ליסינג לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985.

למשתתף ניסיון מוכח של 3 שנים, החל מה- 1.1.2017 לפחות, כספק פעיל של שירותי ליסינג תפעולי לרכבים, וסיפק רכבים בליסינג תפעולי לכל הפחות ל-10 לקוחות שונים במהלך התקופה כאמור (כולה או חלקה).

המשתתף מפעיל מערך שירות תפעולי ותחזוקתי לרכב בפריסה ארצית, הכולל לפחות חמישה מוסכים בפריסה ארצית ומינימום מוסך אחד לכל אזור על פי הפירוט הבא: אחד באזור הצפון, אחד באזור המרכז, אחד באזור הדרום, אחד באזור ירושלים ואחד באזור אילת.

להצעה מצורפת ערבות מקור

הצעת המשתתף תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד וכל המסמכים הנדרשים במכרז, כולל הערבות הבנקאית, יהיו על שם המשתתף במכרז בלבד.

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. שימו לב כי התשלום בגין רכישת מסמכי המכרז לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
מסגרת מחיר

שימו לב כי נדרש לתת הצעות מחיר לכל הרכבים המשווקים בישראל. 

כחול2
מועד הגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.