יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לאספקת אוטובוסים


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

מכרז לאספקת אוטובוסים בהתאם לדרישת מרכז המועצות האזוריות ומשרד החינוך.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

אוטובוס עם 55 מקומות
אוטובוס ארוך עם 59 מקומות

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 7, החל מיום 7.7.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 5769390- 03.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 5769390- 03

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, בדוא"ל: dovrats@mashcal.co.il או בפקס מס': 03-6790365. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 16.7.2020 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מס' 5769390- 03.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מס' אב/2020/ 28, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 27.7.2020 ועד ליום שלישי ה- 28.7.2020 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי החברה "מגדל התיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

דוברת סלקמן
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום תבו"ר
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
הצעת מחיר

חשוב לשים לב להצעת המחיר הנדרשת בחוברת המכרז ולמלא אותה בהתאם.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.