יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז מחשוב למוצרי ושירותי IT


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז מאפשר מענה מלא וכולל לכלל צרכי התקשורת והתשתית של הרשות המקומית וכולל את תשתיות התקשורת וקווי נתונים, מערכות טלפוניה ומרכזיות, מערכות מצלמות וחיישנים ייעודיים, מערכות שו"ב לתשתיות תקשורת אלחוטיות לשירותי אינטרנט,WiFi מרחבי ועוד

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

שיחות לנייחים, לניידים
קווי IPVPN
שירותי תמסורות
תשתיות אקטיביות
תשתיות פסיביות
מרכזיות ושירותים נלווים, מרכזיות בענן
תשתיות אינטרנט
שירותי WIFI
פריסה אלחוטית של תשתית גלים מילימטרים

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין בתקופת משבר הקורונה, ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום 22.12.2020, בין השעות 09:00 ל- 16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

שאלות הבהרה לשאלות הבהרה ולקבלת מידע בקשר עם המכרז, ניתן לפנות בכתב לחברה, לגב' אורטל דביר, בדוא"ל: ortald@mashcal.co.il או בפקס מס': 7460674 - 03. שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 3.1.2021 בשעה 13:00. באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר 0747922861.

לאחר רכישת המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון מספר: 0747922861.

הגשת הצעות את ההצעות, שתי חוברות של מסמכי המכרז, במעטפה סגורה נושאת ציון מכרז פומבי מספר תנ/22/2020, יש להפקיד במסירה אישית [לא לשלוח בדואר] מיום שני ה- 15.2.2021 ועד ליום שלישי ה- 16.2.2021, עד לשעה 12:00, בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה, "מגדל התיכון", ברחוב הארבעה 19, קומה 7, תל-אביב..

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

שחף יהונתן נוי
מנהל תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב
תנאי סף

פרק 1: המשתתף הינו בעל רשיון כללי תקף למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ממשרד התקשורת או בעל רישיון כללי אחוד תקף ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק.

פרק 2: המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה, התקנה ואחזקה של מרכזיות טלפוניה עבור עשרה (10) לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 150 שלוחות לפחות לכל לקוח כאמור, במהלך השנים 2017 – 2020 (עד המועד להגשת הצעות למכרז). המשתתף הינו בעל ניסיון באספקה והתקנה של מערכות לניהול תורים (מוקד טלפוני) עבור חמישה (5) לקוחות שונים לפחות, בהיקף של 15 עמדות לפחות לכל לקוח כאמור, במהלך השנים 2017 – 2020 (עד המועד להגשת הצעות למכרז).

פרק 3: המשתתף הינו בעל רשיון כללי תקף למתן שירותי בזק פנים ארציים נייחים ממשרד התקשורת או בעל רישיון כללי אחוד תקף ממשרד התקשורת למתן שירותי בזק. או בעל רישיון תקף למתן שירותי נ.ס.ר ממשרד התקשורת. או בעל רישיון מיוחד תקף למתן שירותי גישה לאינטרנט ממשרד התקשרות. על המשתתף לצרף להצעתו רישיון תקף, כאמור. (ניתן לצרף רק את שני העמודים הראשונים של הרישיון).

להצעת המשתתף במכרז צורפה ערבות מקור

עיקרי תנאי ההשתתפות
הערה משפטית

יש לקרוא את תנאי הסף המלאים לפני רכישת המכרז. רוכשים שלא עמדו בכל התנאים, כספם לא יוחזר.

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
הצעת מחיר

יש לשים לב להצעת המחיר הנדרשת בחוברת המכרז ולמלא אותה בהתאם.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לבדוק את מועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.