יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לשירותי אבטחה ושמירה


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז נכתב על פי הנחיות משטרת ישראל , המשרד לבטחון פנים ומשרד החינוך ומספק מענה כולל למערך האבטחה ברשויות המקומיות.

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

אבטחת מוסדות חינוך
אבטחת מבני ציבור
אבטחת אישים מאוימים
אבטחת יישובים
הפעלת סיירת ביטחון
אבטחת אירועים ואירועי ספורט
אבטחת חופים
אבטחת טיולים
מתן שירותי מוקד ללחצני מצוקה ומערכות אזעקה

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין, בתקופת משבר קורונה, ניתן לעיין בממסכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום ראשון 14.6.2020, בין השעות 09:00-16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי החברה בטלפון מספר: 074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 074-7922861

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' ש/4/2020, ולהפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום שני 6.7.2020 ועד ליום שלישי 7.7.2020 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל תיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7 תל אביב.

שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 22/6/2020 בשעה 13:00 לכתובת מייל : natalie@mashcal.co.il באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 074-7922861.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז הנחה

יש לוודא כי שיעור ההנחה אותו הצעתם,

אינו חורג מהוראות המכרז. 

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.