יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

מכרז לשירותי כוח אדם זמני


יפתח לרכישה ב: -
מועד אחרון לרכישה -
מספר מכרז -
מחיר המכרז -

המכרז למתן שרותי כוח אדם זמני נועד לספק שירותי כוח אדם בפרויקטים זמניים ותקופתיים

כלולים לביצוע במסגרת המכרז:

שירותי מילוי מקום בגני ילדים (סייעות)
מילוי מקום של בעלי תפקידים ברשות המקומית אשר מפאת מחלה/חופשה/מילואים/חופשת לידה וכיוב’ נעדרים מעבודתם

הערות

עיון במסמכי המכרז בכפוף למגבלות הדין, בתקופת משבר קורונה, ניתן לעיין בממסכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם, במשרדי החברה, בקומה 12, החל מיום ראשון 7.6.2020, בין השעות 09:00-16:00. חובה לתאם מראש מועד לעיון במסמכי החברה בטלפון מספר: 074-7922861.

קבלת מסמכי מכרז לאחר רכישת מסמכי המכרז יש לתאם מראש מועד לקבלת מסמכי המכרז בטלפון 074-7922861

שאלות הבהרה ניתן לשלוח בכתב עד ליום 15/6/2020 בשעה 13:00 לכתובת מייל : natalie@mashcal.co.il באחריות הפונים לוודא, כי שאלותיהם הגיעו ליעדן במועד בטלפון מספר: 074-7922861.

הגשת הצעות את ההצעות, במעטפה סגורה הנושאת ציון מכרז פומבי מס' כאז/8/2020, יש להפקיד במסירה אישית (לא לשלוח בדואר) מיום ראשון 28.6.20 ועד ליום שני 29.6.20 עד לשעה 12:00 בתיבת המכרזים, שבמשרדי החברה "מגדל תיכון", רחוב הארבעה 19, קומה 7 תל אביב.

הסתיים מועד ההגשה

למידע נוסף

למידע נוסף

אורטל דביר
מנהלת תהליכי מכרזים | תחום פמ"א
הארבעה 19, מגדל התיכון תל אביב

טיפים למכרזים

כחול3
ערבות

יש לוודא כי נוסח וסכום הערבות תואמים לתנאים המופיעים בחוברת המכרז.

 כמו כן, כי הערבות מקורית ולא צילום או העתק.

כחול1
אחוז עמלה

בחוברת המכרז יש לנקוב באחוז העמלה המבוקש.

כחול2
מועד ההגשה

חשוב לשים לב למועד הגשת המכרז המופיע בחוברת המכרז ומומלץ לא להמתין לרגע האחרון.