יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

תקני איכות


אייקון וואצפ אייקון פייסבוק אייקון לינקדאין אייקון מייל

החברה בעלת תעודה בינלאומית "תו פלטינה" המוענקת לארגונים אשר חרטו על דגלם איכות ומצוינות ונושאים חמישה תווי איכות ויותר. החברה מפוקחת ונבחנת מידי שנה ע"י גוף התעדה מוסמך המעיד על התאמת מערכות הניהול, התהליכים והמוצרים לתקנים.
החברה עומדת בדרישות תקנים אלו :

החברה בעלת תעודה בינלאומית "תו פלטינה" המוענקת לארגונים אשר חרטו על דגלם איכות ומצוינות ונושאים חמישה תווי איכות ויותר. החברה מפוקחת ונבחנת מידי שנה ע"י גוף התעדה מוסמך המעיד על התאמת מערכות הניהול, התהליכים והמוצרים לתקנים.
החברה עומדת בדרישות תקנים אלו :

9001

ת"י 9001 ISO מערכת ניהול איכות

עמידה בדרישות התקן מעידה כי החברה:
• מסוגלת לספק באופן עקבי שירות ומוצר העומדים בדרישות הלקוח ובדרישות תחיקתיות ישימות.
• פועלת למזעור סיכונים וניצול הזדמנויות בסביבת העסקים ובתקשורת עם מחזיקי העניין.
• קובעת מטרות ויעדים ומספקת משאבים מתאימים להשגתם.
• מנהלת תהליכים מבוקרים לאור המטרות והיעדים.
• מבטיחה שיפור מתמיד באמצעות התאמה לדרישות ולצפיות הלקוח לאורך זמן.
• מטפחת מדעות עובדים, כשירות והדרכה - משלב קליטת עובד חדש ועד הדרכת עובדים לפיתוח והעצמה.

14001

ת"י ISO 14001 מערכת לניהול סביבתי

עמידה בדרישות התקן מעידה כי החברה :
• פועלת לזיהוי וניהול ההשפעות הסביבתיות המשמעותיות
• מגדירה יעדי ניהול סביבתיים ותוכניות להשגתם.
• מיישמת תהליכים לטיפול, מניעה או הפחתה של ההשפעות הסביבתיות.
• מנטרת ומצמצמת ההוצאות על צריכת אנרגיה וניהול פסולת.
• מבטיחה תהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים.
• מניעה תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות).
מעניקה בטחון ללקוחות ולמחזיקי העניין, שהשמירה על הסביבה בעדיפות גבוהה.

45001

ת"י 45001 ISO מערכת ניהול הבטיחות והבריאות בתעסוקה

עמידה בדרישות התקן מעידה כי החברה :
• פועלת לשמירה על בריאות ובטיחות העובדים ובעלי העניין.
• מזהה ומעריכה את הסיכונים לבטיחות ובריאות בסביבת העבודה ופועלת לסילוק הפחתה או מזעור.
• מוודא עמידה בדרישות החקיקה בחתירה לשיפור איכות החיים של העובדים.
• מבטיחה שיעדי מדיניות הבטיחות והבריאות בתעסוקה שלה יושגו.
• מתקשרת ומשתפת את העובדים ומחזיקי העניין בסוגיות בטיחות ובריאות.
• מנהלת את נושא הבטיחות והבריאות באופן שיטתי תוך שילוב במערכות ניהול קיימות בארגון.
מבטיחה לקהילה, לרשויות ולמחזיקי העניין את מחויבות לשלום העובדים ובריאותם ולכל הנמצאים בחצריו.

27001

ת"י ISO/IEC 27001 - מערכת ניהול אבטחת מידע

עמידה בדרישות התקן מעידה כי החברה :
• פועלת לשמירה על חיסיון, שלמות וזמינות המידע של החברה ולקוחותיה.
• מזהה את הסיכונים למידע ופועלת להגנה ומניעת נזקים באופן יעיל ואפקטיבי.
• מפתחת יכולת התאוששות מאסון והמשכיות עסקית.
• מגדירה תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית באמצעות הקצאת משאבים הולמים.
• מבטיחה את ההגנות הנדרשות על כל נכסי המידע .
• מפעילה סט בקרות המבטיחות את אבטחת המידע בהתאם לתקנות ההגנה על הפרטיות למאגרי המידע בחברה.
מעניקה בטחון ללקוחות ולבעלי העניין כי החברה מכוונת לאבטחת המידע בעדיפות גבוהה

20000 1

ת"י ISO/IEC 20000-1 – מערכת ניהול שירותי IT

עמידה בדרישות התקן מעידה כי החברה :
• מספקת שירות איכותי, התומך בליבה העסקית של הלקוחות הפנימיים ושל הלקוחות החיצוניים.
• מבטיחה שירותי IT אפקטיביים ויעילים יותר, בראייה עסקית.
• פועלת לצמצום החשיפה לסיכונים, על בסיס הידע והניסיון המיטבי.
• מבקרת את איכות השירותים המסופקים על ידי ספקים.
• פועלת לתיאום ציפיות והתאמה לדרישות חוזיות - הן מול הלקוחות והן מול קבלני המשנה.
• מנהלת תהליכים מדידים והתנעת תהליכי שיפור מתמיד בשירות.
מעניקה ביטחון ללקוחות ולבעלי העניין באספקת שירותי טכנולוגיית המידע (IT) מותאמים לצרכים ולסביבה העסקית, מתפקדים ומאובטחים.