יש לך שאלה?
בקרוב יתקבל פטור

תנאי שימוש


החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "החברה") אמונה על מתן שירותים משקיים וכלכליים כגון פיתוח תשתיות, הצטיידות ורכש, בינוי וכיו"ב לרשויות מקומיות, חברות הבת שלהן ותאגידים נוספים ברשותן. 

אנו מברכים אותך על שבחרת להשתמש באתר החברה (להלן: "האתר"). בעת ביקורך באתר תוכל לקבל עדכונים ומידע אודות פעילות החברה, ולעקוב אחר פרסומים המעניינים אותך.

השימוש באתר זמין לציבור הרחב, עם זאת האתר מיועד בעיקרו לנציגי הרשויות המקומיות, ספקים המבקשים להשתתף במכרזים שעורכת החברה וכן יועצים.

מסמך זה הוא חוזה מחייב בינך לביננו והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לתנאי השימוש באתר (להלן: "תנאי השימוש").

לתשומת ליבך, שירותים מסוימים המופיעים באתר (כגון בקשר עם השתתפות במכרז) עשויים להיות כפופים לתנאים משפטיים נוספים אשר יוצגו ביחס לשירות הרלוונטי. אנא הקפד לעיין בהם. בהמשך שימושך באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו, אתה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה.

אם, לאחר שקראת את התנאים, מצאת שהם אינם תואמים את השקפתך, או רצונותיך, עליך להימנע מהשימוש באתר. אנו נצטער על כך, אך זו זכותך המלאה.

ייתכנו שינויים בתנאים אלה, בשל אופיו הדינאמי של האתר, של רשת האינטרנט ככלל, ושל היבטי החקיקה והרגולציה שיכולים לחול על הפעילות באתר. אנו נפרסם מראש הודעה על שינויים צפויים באתר עצמו, או נשגר הודעת דואר אלקטרוני ובה נפרט את מהות השינוי ומועד כניסתו לתוקף.

הסכמתך לתנאי שימוש אלה מהווה גם הסכמה לתנאים שעברו שינוי ואולם ככל שנדרש על פי דין, נבקש שוב את הסכמתך לתנאים החדשים. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתם לתוקף של התנאים המעודכנים תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.

בכל בקשה ופניה בנוגע לתנאי השימוש ניתן לפנות אלינו דרך שירות הלקוחות במספר 4504* בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-16:30 ובכתובת דואר אלקטרוני :info@mashcal.co.il.

בשל מגבלות השפה העברית, בחלק קטן מהמקרים הניסוח הוא בלשון זכר בלבד, אך תנאים אלה מתייחסים כמובן גם לכן, הנשים.

 

השימוש באתר ומגבלותיו

השימוש באתר נועד אך ורק לשם קבלת מידע בקשר עם החברה ופעילותיה. אין להשתמש באתר ותכניו לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמת החברה בכתב, במפורש ומראש.

מקומם של תכני האתר הם באתר בלבד, ואין לפרסם פרטים ותכנים מתוך האתר בכל אתר, אפליקציה או מדיה אחרת בכל צורה שהיא ואין להעבירם לאחרים. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:

  • אין להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring), למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.
  • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של האתר.
  • אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.
  • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור אתר דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
  • ללא הסכמתנו הכתובה והמפורשת מראש, אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע, פעולות פצחנות, פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני ההגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים כדוגמת: 'bots' ו - 'crawlers' וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
  • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלבנטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה.

בכל עת אנו רשאים לשנות את אופי והיקף המידע שייחשף בפניך באתר.

 

פרטיות

במסגרת שימושך באתר, למשל לצורך השתתפות במכרז עתידי, פתיחת נוהל, רישום במאגר יועצים וכיו"ב, תתבקש למסור פרטים אישיים - שם, תפקיד, כתובת דוא"ל, מספר טלפון וככל שנדרש, מספר כרטיס אשראי. מסירת הפרטים והשימוש בהם על ידי החברה כפופים לתנאי שימוש אלה.

לא מוטלת עליך חובה מכוח חוק למסור את הפרטים המצוינים לעיל, אך אם תבחר שלא לעשות כן, לא נוכל לספק לך מענה הולם ואת השירות הכרוך במסירת הפרטים. מסירת פרטים שגויים, לא מעודכנים או מוטעים תפגע באפשרותנו להשיב לך או לפעול לאספקת השירות עבורך. כאשר נבקש ממך להזין את פרטייך האישיים באתר, תינתן לך האפשרות לאשר קבלת חומר פרסומי מהחברה. בלחיצה על תיבת סימון "אני מסכים", אתה מאשר שקראת, הבנת ואתה מסכים לקבלת חומרים אלו מהחברה וכן ממי מטעמה ישירות לדואר האלקטרוני שלך, הפקס, הטלפון הנייד והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר, ולא תהיה לך כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה.

באפשרותך בכל רגע נתון להודיע לחברה על סירובך לקבל את החומר הפרסומי הנ"ל (להלן: "הודעת סירוב"). הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב לחברה בדואר אלקטרוני או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת – על פי בחירתך.

אנו מבקשים להוקיע מקרבנו את כל מי שמנסה להתחזות לאחר או למסור פרטים מטעים. לכן, אתה מצהיר שכל הפרטים שמסרת לנו הם נכונים ומדויקים.

הפרטים האישיים שאנו אוספים ("המידע") דרושים לנו על מנת לספק לך את השירותים המוצעים באתר, וכן לשם פעילות שוטפת הכרוכה בניהול האתר, בבקרה על המתרחש בו, באבטחה שלו, בביצוע שיפורים ותוספות לאתר ולצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת.

ככל שנזדקק לכך, נשתמש במידע גם כדי לטפל, לחקור ולמנוע שימוש לרעה באתר, כדוגמת הפרות זכויות, הונאות וגניבות זהות ובמידת הצורך אף לצורך הליכים משפטיים הנוגעים לכך.

אנחנו משתפים מידע עם צדדים שלישיים ככל שנדרש כדי לממש את מטרות איסוף המידע. בכלל זה נזדקק לשתף מידע עם נותני שירותים שלנו כגון ספקי אחסון ואבטחת מידע וחברות סליקה. כמובן שנשתף מידע אם החוק מחייב אותנו לעשות זאת, לדוגמה במקרה בו החברה תקבל צו בית משפט לצורך גילוי מידע.

אנחנו משתמשים בכלי ניתוח נתונים. כלים אלה מציבים במחשב שלך קוקיות (Cookies) שנשלטות ומנוהלות על ידם. החברות המפעילות כלים אלה מציעות אפשרות להסירן, על ידי ניהול הרשאות.

המידע שאנו אוספים נשמר במאגר המידע של החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכן אצל ספק אירוח שרתים וגיבוי מידע הממוקם באירופה. הצדדים השלישיים אשר עימם אנו משתפים מידע יכולים אף הם לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל.

אנו רשאים לשמור את המידע שלך כל עוד אתה משתמש באתר. לאחר מכן, נשמור את המידע אם יש צורך בכך, לדוגמה, אם אנחנו צריכים לשמור מידע הנדרש לשם דיווח לרשויות, למטרות היערכות אפשרית להליך משפטי, למטרות תיעוד וארכוב וכדי להמשיך ולהציג באתר מידע רלבנטי. מידע שלא נזדקק לו יותר כמידע מזהה, יימחק או ייהפך למידע לא מזוהה.

אנו מיישמים מערכות ונהלים קפדניים לאבטחת מידע במטרה להגן על המידע מפני שימוש לרעה ושימוש בלתי מורשה. המערכות הללו מצמצמות את סיכוני האבטחה, אך אף אחת מהן איננה מספקת ביטחון מלא ומערכות השירות, לרבות התוכנות המשמשות אותו אינן חסינות מתקלות והתקפות סייבר. לכן, איננו מתחייבים שהמידע הנוגע אליך יהיה חסין מפני פגיעה וגישה בלתי מורשית.

ליצירת קשר בכל עניין הנוגע לפרטיות ואבטחת מידע באתר, יש לפנות באמצעות כתובת המייל: security@mashcal.co.il.

 

קישורים באתר

ייתכן ותמצא באתר קישורים ("לינקים") לעמודים שונים ברשת האינטרנט. הקישורים מאפשרים לך למצוא תכנים המתפרסמים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים אינם מתפרסמים על ידי האתר, או מטעמו והחברה איננה שולטת או מפקחת עליהם. העובדה שהאתר מקשר לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמת החברה לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעלי התכנים בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעולם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

בכל עת ניתן לפנות אלינו בכתובת info@mashcal.co.il ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו, או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל תוכן הכלול בו הינן של החברה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לחברה להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה – סימון זכויות היוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש על ידך.

 

אחריות

התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) פרסום תכנים באתר.

השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד.

החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים ושל משתמשים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך.

החברה לא תשא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם. אם החלטת להסתמך על תכנים שפורסמו באתר, או לפעול על פיהם, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ולתוצאותיה.

לעיתים עלולות להתרחש תקלות בפעילות האתר בגלל בעיות בפעילות ספקי התקשורת של האתר, מערכות התוכנה של האתר, שינויים ותחזוקה שאנחנו מבצעים באתר ועוד. תקלות מסוג זה גורמות לאי נוחות וקושי בשימוש באתר ואנו נעשה כמיטב יכולתנו כדי להתגבר עליהן במהירות המרבית. יחד עם זאת, לא נישא באחריות לכל אי נוחות או נזק העלולים להיגרם כתוצאה מהן.

 

שינויים באתר והפסקת השירות

החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית החברה להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם באופן זמני או ללא מגבלת זמן. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק החברה את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

 

דין וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.

בכל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם תנאי השימוש, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו.

 

פנה אלינו

בכל בקשה או שאלה ניתן לפנות אלינו דרך שירות הלקוחות במספר 4504* בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-16:30 ובכתובת דואר אלקטרוני info@mashcal.co.il.

 

 

עודכן לאחרונה ביום 19/03/2020.